„Łączą nas więzi przyjaźni…” – Współpraca ze Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu

 

        Początki współpracy ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu miały miejsce wiosną 2009 roku. Do szkoły przyjechali druhowie śp. Stanisław Teleman i śp. Jan Straszyński oraz obecny Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Szymański. Rozmowy dotyczyły wydania książki i zorganizowania zjazdu dla członków oddziału z okazji 70. rocznicy powstania Szarych Szeregów.

Wielkie wydarzenie – Wieczornica z okazji 70-lecia powstania Szarych Szeregów odbyła się 11 września 2009 roku.

        Już 23 kwietnia 2010 r. łowicki Oddział Stowarzyszenia podpisał umowę o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Wspólnie posadziliśmy dwa dęby katyńskie. Zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy miejsko–powiatowy konkurs „Szare Szeregi – historia znana i nieznana”.  Nagrodzone prace zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, który wydała nasza szkoła. 20 października 2010 roku członkowie łódzkiego oddziału przekazali szkole pierwsze materiały i pamiątki dotyczące historii łowickich Szarych Szeregów. Archiwum zawierało materiały publikowane i  niepublikowane, które zajmowały niewielką szafkę w sali historycznej naszej szkoły.

        W 2013 roku Stowarzyszenie powołało Zespół Archiwalno–Historyczny Stowarzyszenia, do którego członkowie łowickiego oddziału przekazali materiały i pamiątki dotyczące historii łowickich Szarych Szeregów. Zewidencjonowane materiały przekazano do Archiwum Szarych Szeregów.

        Członkowie Stowarzyszenia prowadzą pracę badawczą i popularyzatorską. Wygłaszają referaty i publikują artykuły na temat historii Szarych Szeregów. Podczas sesji popularnonaukowej z okazji 75-lecia powstania Szarych Szeregów zaprezentowaliśmy pracę Zespołu Archiwalno–Historycznego, który zewidencjonował materiały przekazane do Archiwum Szarych Szeregów, które znajduje się w naszym liceum. Referaty wygłosili pan Tadeusz Żaczek, pan Marek Wojtylak, pani Agnieszka Pawłowska–Kalinowska. W marcu 2015 r. roku pani Agnieszka Pawłowska–Kalinowska na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej wygłosiła referat pt. „Materiały źródłowe do badań działalności Szarych Szeregów podczas II wojny światowej”. W maju 2015 r. w Łowickim Ośrodku Kultury wyświetlono film z akademii z okazji 75-lecia Szarych Szeregów.

        W maju 2015 r. uczniowie odbyli wycieczkę śladami Szarych Szeregów w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

        Bardzo ważnym wydarzeniem dla nas były odwiedziny u druhny Marii Kutkowskiej–Matwiejczyk z okazji 100-lecia urodzin 12 lutego 2016 r.

        8 marca przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach z okazji Akcji „Uwolnić Cyfrę” na ul. Kurkowej.

        6 czerwca 2016 r. druhowie Kazimierz Szymański, Stanisław Kowalczyk i pani Agnieszka Pawłowska–Kalinowska wraz z Burmistrzem Łowicza panem Krzysztofem Kalińskim odwiedzili w Węglińcu druha Janusza Karpińskiego z okazji 95. rocznicy urodzin.

        Każdego roku we wrześniu w II LO organizowany jest Zjazd Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów, na który przybywają członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny. Akademię z okazji Zjazdu przygotowują zawsze uczniowie naszej szkoły.

        Wszystkim działającym na rzecz Stowarzyszenia przyświecają idee szaroszeregowe i hasło „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Wszyscy pod opieką nauczycieli starają się wypełniać ideę „Pojutrze”.

 

oprac. druhna Agnieszka Pawłowska–Kalinowska

druhna Anna Żaczek

 

Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Szarych Szeregów na cmentarzu katedralnym – 1 sierpnia 2022 r.

"Powstanie Warszawskie było największą i najtragiczniejszą bitwą Polaków w czasie II wojny światowej" (słowa Burmistrza Miasta Łowicza). Jak co roku – 1 sierpnia – członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu i liczna reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika...

Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Szarych Szeregów na cmentarzu katedralnym – 1 sierpnia 2020 r.

Jak co roku – 1 sierpnia – członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu i reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu wzięli udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę „W” rozległ się głos syren...

Powiatowo-miejskie uroczystości święta niepodległości w Łowiczu – 8 listopada 2019 r.

Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości odsłonięto na gmachu łowickiego muzeum tablicy upamiętniającej pobyt w Łowiczu żołnierzy 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, 8 listopada, powiatowo-miejskich obchodów święta niepodległości...

Stowarzyszenie Szarych Szeregów i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu uczciło pamięć bohaterów Bitwy Warszawskiej.

15 sierpnia reprezentacje Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu i II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu uczciły pamięć bohaterów roku 1920. O godz. 11.00 przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Łowiczu złożono hołd Marszałkowi. Okolicznościowe przemówienie  wygłosił burmistrz Krzysztof...

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Szarych Szeregów na cmentarzu katedralnym – 1 sierpnia 2019 r.

Jak co roku – 1 sierpnia – członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu i reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu wzięli udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę „W” rozległ się głos syren...

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Szarych Szeregów na cmentarzu katedralnym – 1 sierpnia 2018 r.

Jak co roku – 1 sierpnia – członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu wzięli udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę „W” rozległ się głos syren strażackich informujący o momencie rozpoczęcia powstania. W uroczystościach wzięli udział...