Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy

foto: B. Jarecki