8 kwietnia 2019 roku nasza utalentowana plastycznie kadetka klasy 2e – Martyna Dalecka –  uczestniczyła w  etapie wojewódzkim, zorganizowanego przez Komendę Główną Policji, Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”. Miał on na celu wyłonienie reprezentanta województwa łódzkiego do etapu centralnego, którego finał odbędzie się podczas ogólnopolskich obchodów Święta Policji.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej przez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Martyna zaprezentowała pracę plastyczną wykonaną farbami akrylowymi, przedstawiającą postać swojego ulubionego policjanta, nauczyciela edukacji obronnej,  Komisarza, Sławomira Sobieszka.