Uczeń klasy 3B – Paweł Graczyk zakwalifikował się do etapu okręgowego XLVIII Olimpiady Geograficznej. W tym roku szkolnym Paweł zmierzył się z tematem dotyczącym zmian demograficzno-osadniczych w pobliskich gminach na przestrzeni ostatniej dekady. Praca do pierwszego etapu została napisana pod kierunkiem p. Magdaleny Przyłuskiej.

Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, pobudzanie do twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej i umiejętności jej wykorzystania w praktyce.

Opracowała: Magdalena Przyłuska