Dnia 7 grudnia 2019 roku odbył się już kolejny finał Szlachetnej Paczki. Samorząd Uczniowski wraz z całą społecznością szkolną wzięli udział w pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym. Było bardzo miło, a obdarowana przez nas  rodzina nie ukrywała wzruszenia.

Opracowała: Aleksandra Jaworska-Zielińska