Wiedza z języka angielskiego i o języku angielskim nie powinna ograniczać się do podstawowych struktur gramatycznych oraz najczęściej używanych zwrotów – wysoko ceni się znajomość bardziej szczegółowych dziedzin, w tym terminów matematycznych.

Warto wiedzieć jak terminy matematycznie nazywają się po angielsku.

Matematyka w języku angielskim to maths lub mathematics.

Zapraszam do poznania wybranych terminów matematycznych w języku angielskim.

Obrazkowy słownik wybranych pojęć matematycznych w języku angielskim znajduje się obecnie na gazetce w pracowni matematycznej naszej szkoły (będą również kolejne wersje słowniczka). Następnie zostanie przekazany jako materiał dydaktyczny do biblioteki szkolnej, Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Skierniewicach, oraz innych placówek oświatowych, z którymi współpracuje nasza szkoła.

 

Opiekun pracowni: Dorota Garstka