Dnia 14 listopada 2016r. klasa III B pod opieką pedagog Beaty Kunikowskiej spotkała się w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu z doradcą zawodowym panią Magdaleną Owczarek.

Spotkanie odbyło się w dwóch częściach i trwało dwie godziny lekcyjne. Spotkanie dotyczyło przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy i obejmowało takie zagadnienia:
-znaczenie wiedzy o swoich talentach, zainteresowaniach zawodowych,
– badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, poznawanie siebie i potrzeb środowiska
-planowanie kariery zawodowej, planowanie ścieżek kształcenia
– poznawanie rynku pracy oraz instrumentów i usług adresowanych do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
-poznawanie tendencji na rynku pracy, zawodów zanikających oraz zawodów przyszłości.

Wszyscy uczniowie zbadali za pomocą ankiety swoje predyspozycje zawodowe.

oprac. B. Kunikowska