Patron Szkoły – Mikołaj Kopernik


     Mikołaj Kopernik łac. Nicolaus Copernicus, ur. 19 lutego 1473 roku w Toruniu, zm. 24 maja 1543 roku we Fromborku. Astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta, astrolog, tłumacz, kanclerz kapituły warmińskiej od 1511, kanonik warmiński, scholastyk wrocławski.
Jego najważniejszym dziełem jest „De revolutionibus orbium coelestium” – „O obrotach sfer niebieskich” (pracował nad nim w latach 1515-1530, ale ukazało się dopiero w 1543 roku w Norymberdze w języku łacińskim), w którym opisał heliocentryczną wizję wszechświata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Ogłoszona przez niego teoria heliocentryzmu była najważniejszą rewolucją naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych, nazywaną niekiedy przewrotem kopernikańskim. 

Ród Koperników pochodził ze śląskiej wsi Koperniki nieopodal Nysy. Ojciec astronoma Mikołaj został przyjęty do prawa miejskiego w Krakowie. W 1458 przeniósł się do Torunia, gdzie ok. 1464 r. zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode, z którą miał czworo dzieci: Andrzeja, Barbarę, Katarzynę i Mikołaja. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode, wybrany w 1489 roku na biskupa warmińskiego.
Dzięki staraniom wuja Mikołaj Kopernik ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. W tej szkole nauczył się łaciny, początków matematyki i astronomii. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia w Studium Generale w Krakowie, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thorunia. Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1495 r. W tym też roku został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły warmińskiej.

        W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii. Został bliskim współpracownikiem astronoma Dominika Marii Novara. Pod jego wpływem, ugruntowanym lekturą świeżo wydanego dzieła Epitome in Almagestum Ptolomei Georga von Peuerbacha i Regiomontanusa (Wenecja 1496), rozpoczął badanie sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opisanej przez Klaudiusza Ptolemeusza, wynikających z założeń teorii geocentrycznej. 9 marca 1497 r. przeprowadził w Bolonii obserwację Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka, która to obserwacja potwierdziła tylko jego wątpliwości.
    20 października 1497r. objął kanonię warmińską. W roku 1500 odbył wraz z bratem Andrzejem Kopernikiem praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Tam obserwował w nocy z 5 na 6 listopada zaćmienie Księżyca. W Wiecznym Mieście dał serię prywatnych wykładów, podważających współczesne mu założenia matematyczne astronomii.
Na apel Soboru Laterańskiego w 1513 roku opracował i wysyłał do Rzymu własny projekt reformy kalendarza. Wówczas też otrzymał od kapituły warmińskiej dom we Fromborku, gdzie w 1514 r. kupił basztę północno-zachodnią w obrębie wewnętrznych murów warowni fromborskiej. Było to miejsce dogodne do obserwacji astronomicznych, a na jej zapleczu zbudował płytę obserwacyjną i sporządził wzorowane na starożytnych instrumenty astronomiczne (kwadrant, triquetrum i sferę armilarną). We Fromborku przeprowadził około 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych. Obserwował m.in. Marsa i Saturna, przeprowadził serię czterech obserwacji Słońca. Odkrył wówczas zmienność mimośrodu Ziemi i ruch apogeum słonecznego względem gwiazd stałych.
W Bazylei w 1541 roku wyszło drukiem drugie wydanie Narratio prima, a Mikołaj Kopernik dokonał ostatniej w swym życiu obserwacji astronomicznej (zaćmienia Słońca).
Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.

We Fromborku znaleziono grób i szczątki Mikołaja Kopernika. Wiadomość ogłoszono 3 listopada 2005 r. na specjalnej sesji naukowej w katedrze fromborskiej z udziałem profesorów Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostojników kościelnych i licznie zaproszonych gości. Ogłosił to profesor Jerzy Gąssowski – dyrektor Instytutu Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Szczegółowe badania prowadzone były m.in. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie, gdzie również dokonano na podstawie znalezionej przez naukowców czaszki – rekonstrukcji twarzy zmarłego astronoma.

Od 28 grudnia 2005r. II Liceum Ogólnokształcące nosi imię Mikołaja Kopernika

 

25 pazdziernika 2006r. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika otrzymało sztandar ufundowany  m.in. przez Radę Rodziców.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.45 – 13.30
  7. 13.35 – 14.20
  8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content