ROK SZKOLNY 2021/2022

Prezydium Rady:


Przewodnicząca Rady Rodziców –  Katarzyna Pietrzak – kl.3a

Za – ca przewodnicz. Rady –  Magdalena Bogusz–  kl.2c

Sekretarz Rady – Katarzyna Paciorek -kl. 2b

Skarbnik- Tomasz Rudnicki – kl. 3c

 

Komisja Rewizyjna:

Dominika Flis – kl.1c

Anna Śliwińska – kl. 3h

Agnieszka Rybus – kl. 1a

 

Członkowie:

Wioletta Kowalczyk-Litwin – kl. 1b

Małgorzata Wysocka – kl. 3f

Jacek Wiśniewski – kl. 2a

Dorota Konopczyńska-Aftewicz – kl. 3m

Agnieszka Pęśko – kl. 3b

 

                           

                      

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

Nr konta:

 

04 1240 3347 1111 0010 8561 2050

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.