Prezydium Rady:
Przewodnicząca Rady Rodziców –  Marta Tylkowska – kl.3c

Za – ca przewodnicz. Rady –  Małgorzata Wysocka–  kl.2f

Sekretarz Rady – Dorota Konopczyńska-Aftewicz -kl. 2m

Skarbnik- Milena Wojda-Wróbel – kl. 2a

 

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Czubak – kl.2h

Izabela Dziedzic – kl. 3d

Magdalena Bogusz – kl. 1c

 

Członkowie:

Tomasz Rudnicki – kl. 2c

Bożena Jabłońska-Gajda – kl. 3a

Jacek Wiśniewski – kl. 1a

Agnieszka Pęśko – kl. 2b

Dorota Znyk – kl. 1b

 

                           

                      

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

Nr konta:

 

04 1240 3347 1111 0010 8561 2050

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.