W dniu 21 października 2016 roku w murach naszej szkoły podpisane zostało porozumienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z Zakładem Karnym w Łowiczu. Liceum reprezentowała Pani Dyrektor Dorota Urbańska oraz przedstawiciel organu prowadzącego Pan Krzysztof Figat – Starosta Łowicki, a Zakład Karny Pan ppłk Krzysztof Sznicer – Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu.

         Porozumienie określa zasady współpracy podczas realizacji zadań w zakresie edukacji   i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałych klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

         W ramach porozumienia są prowadzone zajęcia z majorem Zdzisławem Kryściakiem, funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Łowiczu. Lekcje te pozwalają młodzieży dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane są więzienia w Polsce, jaka jest specyfika pracy Służby Więziennej oraz jak dużej odporności psychicznej wymaga ta praca.

          Ponadto funkcjonariusze prowadzą zajęcia m.in. z zagadnień bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji skazanych, czy chociażby psychologicznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności.

         W ramach podjętej współpracy co roku odbywają się w Zakładzie Karnym w Łowiczu warsztaty profilaktyczne dla uczniów II LO.

         Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu Pan ppłk Krzysztof Sznicer uczestniczy w uroczystościach szkolnych, w tym w nadawaniu wyższych stopni szkolnych kadetom.

Klasa IB na warsztatach profilaktycznych w Zakładzie Karnym

W dniu 16.05.2023r. klasa IB pod opieką pedagoga szkolnego, Beaty Kunikowskiej, wzięła udział w warsztatach  profilaktycznych  odbywających się na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Spotkanie odbyło...

Klasy pierwsze na warsztatach w Zakładzie Karnym w Łowiczu

W październiku po długiej przerwie, spowodowanej pandemią, klasy pierwsze wracają na warsztaty profilaktyczne do Zakładu Karnego. 25.10.2022r we wtorek pod opieką pani Beaty Kunikowskiej, pedagoga...

Warsztaty profilaktyczne w Zakładzie Karnym dla klasy Ic

W dniu 01.10.2019r. klasa IC pod opieką pedagoga szkolnego Beaty Kunikowskiej wzięła udział w warsztatach  profilaktycznych  odbywających się na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Spotkanie odbyło się...

Warsztaty profilaktyczne w Zakładzie Karnym

W dniu 10.10.2019r. klasa IB pod opieką pedagoga szkolnego Beaty Kunikowskiej wzięła udział w warsztatach  profilaktycznych na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Spotkanie odbyło się z osadzonymi...

Kolejna klasa na warsztatach w zakładzie karnym

W dniu 09.10.2018r. klasa IA pod opieką pedagoga szkolnego Beaty Kunikowskiej wzięła udział w warsztatach  profilaktycznych  na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Spotkanie odbyło się z osadzonymi...

Warsztaty profilaktyczne w Zakładzie Karnym w Łowiczu

W dniu 26.09.2018r. klasa IC pod opieką pedagoga szkolnego Beaty Kunikowskiej wzięła udział w warsztatach  profilaktycznych  na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. Spotkanie odbyło się z osadzonymi...

Uczniowie 3E z wizytą w więzieniu

23 lutego uczniowie klasy 3E o profilu obronnym odbyli zajęcia z zagadnień penitencjarnych na terenie Zakładu Karnego w Łowiczu. W ramach lekcji w roku szkolnym uczniowie poznają m.in. historię...

Klasa 3e na ćwiczeniach

IIIE uczestniczyła w ćwiczeniach służb mundurowych 27 października młodzież z klasy III E naszego liceum wraz z nauczycielem zagadnień penitencjarnych uczestniczyła w ogólnopolskich ćwiczeniach...

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.45 – 13.30
  7. 13.35 – 14.20
  8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content