W dniu 17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między naszą szkołą a Związkiem Strzeleckim w Skierniewicach. Porozumienie podpisali dyrektor szkoły p. Agnieszka Ruta-Kucińska i sierż. ZS Marcin Piotr Bicz. „Mając na względzie współpracę na rzecz patriotycznego wychowania dzieci
i młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, popularyzowania edukacji obywatelskiej i proobronnej oraz kultywowania pamięci o chwalebnych dziejach oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w odzyskaniu niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zawieramy porozumienie w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na uwadze wzmocnienie lokalnych więzi pomiędzy Związkiem Strzeleckim a społeczeństwem”- taki zapis znalazł się w treści podpisanej umowy. Strony zadeklarowały gotowość realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym zakresie, m. in. uczniowie szkoły będą mogli brać udział w zajęciach i szkoleniach prowadzonych przez Związek Strzelecki, będą zaopatrzeni w umundurowanie i sprzęt szkoleniowy na czas  ćwiczeń. Związek  udzieli pomocy w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę lub też organ prowadzący, będzie wspierał placówkę także w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie te działania będą miały na celu kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży oraz wychowywanie ich w poczuciu odpowiedzialności za obronność państwa.

Dwudniowe zgrupowanie klas mundurowych

W dniach 18-19 stycznia 2019 r. uczniowie klas 1d,1e i 2e o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne uczestniczyli w zgrupowaniu, które odbyło się na terenie szkoły. W programie zgrupowania znalazły...

Ćwiczenia ze Związkiem Strzeleckim

6 września 2018 roku po raz pierwszy w nowym roku szkolnym uczniowie starszych klas mundurowych spotkali  się z sierżantem Związku Strzeleckiego Panem Marcinem Biczem. Podczas szkolenia doskonalili...

Nocne manewry klasy mundurowej

W dniach 19-20 stycznia 2018 r. uczniowie klasy pierwszej o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne uczestniczyli w zgrupowaniu, które odbyło się na terenie szkoły. Zajęcia prowadzili...

Zajęcia z zakresu posługiwania się bronią

Dnia 17.11.2017r. w klasach obronnych odbyło się spotkanie z jednym z członków Związku Strzeleckiego w Skierniewicach w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Pan Marcin Bicz pokazał nam m.in...

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.45 – 13.30
  7. 13.35 – 14.20
  8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content