We wrześniu 2017 roku powstało Szkolne Koło Turystyczno-Kajoznawcze, którego zadaniem  jest rozwijanie wśród jego członków oraz uczniów II LO w Łowiczu zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy –  Łowicza, ziemi łowickiej, województwa łódzkiego oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

 

          W ramach działania koła zaplanowane jest: poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi łowickiej i Łowicza o dużych walorach krajoznawczo-historycznych, upowszechnianie informacji o walorach krajoznawczych regionu, kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu, kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły, udział w imprezach  krajoznawczych przez PTTK, wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań  proekologicznych.

Opiekunem koła jest Magdalena Ochmańska-Zrazek

Członkowie koła PTTK na rajdzie „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK”

W dniu 12.10.2019 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem szkolnego koła PTTK wzięli udział w czternastym rajdzie „Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy AK” . Z Bobrowej do Domaniewic przeszli lasami...

XVI rajd kajakowy „Szlakiem bojowym 10 Pułku Piechoty”

W dniu 14.09.2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XVI rajdzie „Szlakiem bojowym 10 Pułku Piechoty”, którego organizatorami byli: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu i Urząd Gminy...

Geocaching

11 października 2017r. działające w naszej szkole Szkolne Koło Turystyczne wzięło udział w szkoleniu nt: geocaschingu, które na zaproszenie Magdaleny Ochmańskiej-Zrazek opiekuna SKT przeprowadziła...

Szlakiem zrzutów Cichociemnych

W dniu 8.10.2017r. Szkolne Koło Turystyczne uczestniczyło w rajdzie rowerowym szlakiem zrzutów Cichociemnych. W programie oprócz jazdy na rowerze były: wykład na temat Historii Cichociemnych, złożenie...

Rajd Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w naszej szkole zainaugurowało swoją działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, którego opiekunem jest pani Magdalena Ochmańska-Zrazek. 16 września uczniowie...

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.45 – 13.30
  7. 13.35 – 14.20
  8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content