Agnieszka Ruta-Kucińska

Dyrektor szkoły

Wioletta Grzywacz

Wicedyrektor szkoły/Język angielski

Izabela Dubel-Plichta

Język angielski

Sylwia Fabich

Język angielski

Agata Kołucka

Język angielski

Sylwester Pawlak

Język angielski

Włodzimierz Szulżuk

Język angielski

Agnieszka Anyszewska

Język niemiecki/PP

Agnieszka Sławińska

Język niemiecki

Monika Kleczyńska

Język niemiecki

Marzenna Iwańska

Język polski

Anna Marat-Wielgomas

Język polski

Anna Żaczek

Język polski

Jadwiga Sokół

Język polski

Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

WOS/historia

Paweł Salamondra

Historia / Geografia

Tomasz Żabka

WOS/historia/edukacja prawna

Magdalena Przyłuska

Geografia

Renata Binias

Matematyka

Mateusz Czajka

Matematyka

Marta Matuszewska

Matematyka

Bogusław Jarecki

Informatyka

Magdalena Szafarowicz

Informatyka/Fizyka/Matematyka

Piotr Mikina

Fizyka

Kamila Stępień

Biologia

Izabela Owczarek

Chemia/przyroda

Kornelia Piorun

Chemia

Zofia Kucharska

Wychowanie fizyczne

Magdalena Ochmańska-Zrazek

Wychowanie fizyczne

Iwona Grzegory-Gajda

WF/EDB

Ewa Skierska

Religia

Aleksandra Kucharska

Logopeda

Aleksandra Jaworska-Zielińska

Nauczyciel plastyki, bibliotekarz

Beata Kunikowska

Pedagog

Joanna Sobańska

Psycholog

Bogumiła Latoszewska

Nauczyciel wspomagający

Małgorzata Smółka-Lewandowska

Pedagog specjalny