Agnieszka Ruta-Kucińska

Dyrektor szkoły

Wioletta Grzywacz

Wicedyrektor szkoły/Język angielski

Izabela Dubel-Plichta

Język angielski

Sylwia Fabich

Język angielski

Agata Kołucka

Język angielski

Grzegorz Mucha

Język angielski

Agnieszka Anyszewska

Język niemiecki/PP

Agnieszka Sławińska

Język niemiecki

Monika Kleczyńska

Język niemiecki

Marzenna Iwańska

Język polski

Anna Żaczek

Język polski

Magdalena Latoszewska

Język polski

Jadwiga Sokół

Język polski

Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

WOS/historia

Paweł Salamondra

Historia / Geografia

Tomasz Żabka

WOS/historia/edukacja prawna

Magdalena Przyłuska

Geografia

Renata Binias

Matematyka

Mateusz Czajka

Matematyka

Marta Matuszewska

Matematyka

Dorota Garstka

Matematyka

Bogusław Jarecki

Informatyka

Magdalena Drobnik-Pudłowska

Informatyka

Piotr Mikina

Fizyka

Kamila Stępień

Biologia/chemia

Izabela Owczarek

Chemia/przyroda

Agnieszka Mrowiec

Chemia

Katarzyna Wojciechowska

Plastyka

Iwona Więsek

Wiedza o Kulturze

Zofia Kucharska

Wychowanie fizyczne

Magdalena Ochmańska-Zrazek

Wychowanie fizyczne

Iwona Grzegory-Gajda

WF/samoobrona

Maciej Siemieńczuk

Wychowanie fizyczne

podkom. Sławomir Sobieszek

Edukacja obronna

mjr Zdzisław Kryściak

Edukacja obronna

Ewa Skierska

Religia

ks. Robert Błaszczyk

Religia

Aleksandra Jaworska-Zielińska

Nauczyciel bibliotekarz

Beata Kunikowska

Pedagog

Ewa Michalak

Psycholog

Anna Mostowska

Logopeda