II Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia w 1992 roku na bazie istniejącego w budynku przy ul. Ułańskiej 2 Liceum Medycznego. Pierwszym Dyrektorem szkoły był Pan dr Tadeusz Żaczek.
W r.szk.1995/96 pierwsi absolwenci liceum otrzymali świadectwa dojrzałości.

Od początku swojego istnienia szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym. Młodzież przyciąga do liceum zarówno wysoki poziom nauczania, jak i wyjątkowa atmosfera życzliwości, serdeczności i otwartości na potrzeby innych. Nieprzypadkowo placówce przyświeca hasło: „Szkoła bez barier”. Dotyczy ono nie tylko braku barier architektonicznych w budynku, co wiąże się z obecnością w naszej szkole młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się w klasach integracyjnych, ale ukazuje też sposób myślenia młodych ludzi i pracującej tu kadry pedagogicznej, ich otwartość, tolerancję i gotowość niesienia pomocy.

Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość związana  z nadaniem liceum imienia i sztandaru miała miejsce 25 października 2006 roku i od tego momentu 25 października jest obchodzony co roku jako Dzień Patrona Szkoły.

Od września 2006 roku do sierpnia 2017 roku placówką kierowała Dyrektor Pani Dorota Urbańska.

II LO jest prężnie rozwijającą się szkołą, która chętnie przejawia inicjatywę i nie boi się nowych wyzwań. Dowodem na to jest uruchomienie we wrześniu 2014 roku klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Od 1 września 2017 roku Dyrektorem II LO jest Pani Agnieszka Ruta-Kucińska.

1992

11 sierpnia 1992

1995

15 maja 1995

1997

30 sierpnia 1997

2002

30 stycznia 2002

2005

28 grudnia 2005