Udział II LO w Miejskim Dniu Seniora w Łowickim Ośrodku Kultury – 8 listopada
Podczas Miejskiego Dnia Seniora, który odbył się 8 listopada Agnieszka Pawłowska-Kalinowska zaprezentowała realizowany przed rokiem w II LO, przy współudziale Łowickiego Ośrodka Kultury, projekt „Łowicki senior. Żywa lekcja historii”.
Weronika Szczepańska – uczennica klasy II LO zaprezentowała wiersze Krystyny Kunikowskiej.

oprac. A. Pawłowska-Kalinowska