Od początku grudnia rozpoczęło swoją ” działalność” nowe koło matematyczne dla chętnych uczniów. Opiekunem koła jest nauczycielka matematyki, Pani Dorota Garstka, która wykorzystuje  tam poznaną na zagranicznym szkoleniu metodę pracy CLIL.  Uczniowie oprócz rozwiązywania zadań  uczą się pojęć matematycznych w języku angielskim. W tym celu powstała nowa gazetka w pracowni matematycznej ze słowniczkiem nazw matematycznych w języku angielskim, która ułatwi uczniom pracę na zajęciach dodatkowych. Powstanie koła matematycznego jest efektem udziału nauczyciela w projekcie realizowanym przez naszą szkołę pt. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów”
Zainteresowanych uczniów zapraszamy!!!