Prezydium Rady:
Przewodnicząca Rady Rodziców –  Renata Wieteska – kl.2e
Za – ca przewodnicz. Rady –  Beata Kędziora–  kl.3e
Sekretarz Rady – Marta Tylkowska -kl.1c

Członkowie: –      Alicja Widawska – kl. 1a

                            Marcin Czekaj – kl. 3a

                            Elżbieta Wierzbicka – kl. 1d

                            Adriana Tryngiel – kl. 1e

                            Justyna Fidrych – kl.2a

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

 

UWAGA !!!      Zmiana nr konta     UWAGA !!!

 

04 1240 3347 1111 0010 8561 2050

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.