ROK SZKOLNY 2022/2023

Prezydium Rady:


Przewodnicząca Rady Rodziców –  Katarzyna Tadeusiak – kl.1a

Za – ca przewodnicz. Rady –  Magdalena Gradek–  kl.1e

Sekretarz Rady – Magdalena Bogusz  -kl. 3c

Skarbnik- Katarzyna Michalak – kl. 1b

 

Komisja Rewizyjna:

Dominika Flis – kl.2c

Małgorzata Wysocka – kl. 4f

Aneta Białas – kl. 3a

 

Członkowie:

Piotr Kuś – 1c

Dawid Papuga – 1d

Agnieszka Szymańska – kl. 2a

Joanna Markus – kl. 3b

Wioletta Kowalczyk-Litwin– kl. 2b

Magdalena Zielińska – 4m

Małgorzata Chojecka – kl. 4h

 

                           

                      

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

Nr konta:

 

04 1240 3347 1111 0010 8561 2050

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.