Prezydium Rady:
Przewodnicząca Rady Rodziców –  Katarzyna Tadeusiak – kl.3a
Za – ca przewodnicz. Rady –  Renata Wieteska–  kl.1e
Skarbnik Rady – Justyna Fidrych– kl.1a
Sekretarz Rady – Anna Tybuś -kl. 2a
Członek –  Beata Kędziora -1e
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Dobrzyńska -kl.3c
Komisja Rewizyjna –  Beata Dyngus – kl.3e

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

 

29928800010000103620000010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu ul. Zduńska 2

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.