Prezydium Rady:
Przewodnicząca Rady Rodziców –  Renata Wieteska – kl.3e

Za – ca przewodnicz. Rady –  Marta Tylkowska–  kl.2c

Sekretarz Rady – Małgorzata Wysocka -kl. 1f

Skarbnik- Magdalena Pruk – kl. 3a

 

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Czubak – kl.1h

Renata Laska – kl. 1a

Agnieszka Pęśko – kl. 1b

 

Członkowie:

Izabela Dziedzic – kl. 2d

Bożena Gajda – kl. 2a

Dorota Konopczyńska-Aftewicz – kl. 1m

Agnieszka Michalak – kl. 2e

Aneta Urbaniak – kl. 1c

 

                           

                      

 

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

Nr konta:

 

04 1240 3347 1111 0010 8561 2050

 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łowiczu ul. Podrzeczna 22

 

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.