7 i 8 grudnia 2019r to finał tzw. ” Weekendu Cudów” czyli Szlachetnej Paczki. Nasza społeczność uczniowska, a przede wszystkim Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami włączył się w tę akcję. Pakujemy i przygotowujemy dary dla potrzebującej rodziny, którą wybrali uczniowie.

Opracowała: Aleksandra Jaworska-Zielińska