Dnia 19 grudnia 2014 roku klasa Ie ( obrona i bezpieczeństwo publiczne) odbyła wizyb>tę< w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. sposób powstawania piany gaśniczej, oraz różnicę pomiędzy jej rodzajami. Widzieli również strumień wody z działka wodnego, a dwóch uczniów z klasy dostąpiło zaszczytu założenia munduru strażackiego i podania piany i wody. Następnie pani kapitan omówiła na czym polega praca w PSK(Powiatowe Stanowisko Kierowania).