Dnia 05 marca 2019r. klasa III A pod opieką pedagoga szkolnego  Beaty Kunikowskiej udała się  na spotkanie z doradcą zawodowym panią Anetą Rutą  w  Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Spotkanie  trwało  dwie godziny lekcyjne i  dotyczyło przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. Obejmowało następujące  zagadnienia: poznawanie siebie i potrzeb środowiska, predyspozycje i zainteresowania  zawodowe, znaczenie wiedzy o swoich talentach, zainteresowaniach,                                planowanie kariery zawodowej, planowanie ścieżek kształcenia, poznawanie rynku pracy oraz instrumentów i usług adresowanych do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, poznawanie tendencji na rynku pracy, zawodów zanikających oraz  zawodów  przyszłości.

Wszyscy uczniowie za pomocą ankiety  zbadali swoje predyspozycje i preferencje zawodowe.

   Opracowała: Beata Kunikowska