Dnia 21.03.2015r. uczniowie kl. IIIb: Sylwia Różycka, Agata Wielkopolan, Karolina Pietrzak i Damian Reczulski sprawdzili swoją wiedzę o Polsce w ogólnokrajowym konkursie „Znaszli swój kraj” organizowanym przez Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego.
Główny cel konkursu to zachęcenie młodych ludzi do odkrywania piękna polskiej przyrody, architektury, krajobrazu, zabytków oraz zainteresowanie uczniów bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi.

oprac. M. Przyłuska