Dzień Szarych Szeregów

Wiktor
Baczność. Poczty sztandarowe sztandary wprowadzić
Wiktor
Do Hymnu Szarych Szeregów
My iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami ……………………….. Na straży polskich granic będziemy wiecznie trwać! …………………………..
Wiktor Spocznij

Zaproszeni goście podczas uroczystości Przyjaźń to wielkie słowo. Wybrzmi dziś ono szczególnie mocno. „Łączą nas więzy przyjaźni” – takie hasło przyświeca naszej uroczystości. W imieniu Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pani Doroty Urbańskiej i Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu pana Stanisława Telemana – witam wszystkich Przyjaciół Szarych Szeregów.

Witam bardzo serdecznie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego Pana Marcina Kosiorka Witam członka Zarządu Powiatu Łowickiego Pana Zbigniewa Kuczyńskiego. Serdecznie witam Dyrektora Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego pana Tadeusza Żaczka Witam Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego panią Agnieszkę Graszkę Witam wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia Szarych Szeregów i pozostałych członków Stowarzyszenia. Witam wszystkich zaproszonych gości oraz nauczycieli i uczniów naszej szkoły. 
Od września 2010 roku nasza szkoła współpracuje z Oddziałem Szarych Szeregów w Łowiczu. Kiedy myślę o tej współpracy wspominam moment, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z członkami Oddziału i omawialiśmy program działań. Wszystko wydawało się takie trudne. Było wtedy kilka osób. Kiedy rozpoczęliśmy działania wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Pan Dyrektor Tadeusz Żaczek mówił, że drzwi szkoły dla Szarych Szeregów są zawsze otwarte, Pani Dyrektor Bursy Agnieszka Graszka chętnie gościła przyjeżdżających na Zjazdy Członków Oddziału, pani Dyrektor Dorota Urbańska wyraziła chęć ścisłej współpracy. Młodzież wraz ze swoimi opiekunami zawsze chętnie przygotowywała wszystkie uroczystości. Z czasem przekonaliśmy się, że grupa osób, które przyjaźnie odnosiły się do naszych działań znacznie się powiększyła.
Dziś chcemy podziękować za współpracę ludziom, który zawsze odpowiadali na nasze prośby i przyłączali się do akcji podejmowanych w ramach współpracy. Spotykamy się już szósty raz. Łączy nas szczególna więź – Więź przyjaźni. Od tego czasu bardzo dużo się zdarzyło. O tym opowiedzą Państwu nasi uczniowie.
Wiktor
Naszą opowieść rozpoczniemy od wydarzeń, które miały miejsce 72 lata temu. 1 września Hitler zaatakował Polskę. 17 września wkroczyła Armia Czerwona. Już 27 września powstała tajna organizacja – Szare Szeregi. Jeszcze brzmiały odgłosy walk na polach bitewnych kampanii wrześniowej, jeszcze broniła się Warszawa, gdy 27 września grupa instruktorów podjęła decyzję dalszej walki w konspiracji. Organizacja harcerzy przyjęła kryptonim Szare Szeregi.
Bogusia
Skromna skautowa lilijka, Bezcenna, życia warta

Na piersiach prawych ludzi I nikt już jej nie zdejmie.
Wiktor
Powołano Główną Kwaterę o kryptonimie Pasieka, na czele której stanął harcmistrz Florian Marciniak.

Pierwszym zadaniem Pasieki było scalenie wszystkich zakonspirowanych grup harcerskich w jedną organizację. Było to tym trudniejsze, że wielu instruktorów zostało już aresztowanych ze względu na swoją harcerską działalność. Wielu łączników jeździło po całej Polsce i nawiązywało kontakty. Akcja scalania istniejących już w terenie drużyn, a częściej ich zalążków przeradzała się w niektórych przypadkach w akcje tworzenia drużyn od podstaw. Powstawały chorągwie – Ule. Szare Szeregi podzieliły się na piony wiekowe, które działały pod kryptonimami „Zawiszacy”, „Bojowe Szkoły”, „Grupy Szturmowe”. Każdy z tych pionów miał swoje zadania określone przez Pasiekę.
Marta
Młodzi łowiczanie znaleźli się w szczególnej sytuacji. Szkoły były pozamykane. Bardzo ciężko było zdobyć pracę. Odwoływano się wtedy do zasad wpajanych przed wojną: umiłowanie wolności, patriotyzmu i nienawiści do okupantów. W niedzielne popołudnie, 19 listopada 1939 r. w mieszkaniu Henryka Klimczaka przy ul. Gdańskiej zebrali się harcerze: Karol Brzozowski, Włodzimierz Czumakow, Janusz Karpiński, Zbigniew Karpiński, Marian Kubiak, Zygmunt Lewandowski, Eugeniusz Nowakowski, Janusz Rejment, Leon Straszyński, Zdzisław Żukrowski.

Janusz Karpiński podał propozycję utworzenia tajnej drużyny harcerskiej. Drużynowym został wybrany Janusz Karpiński, zastępcą Leon Straszyński. Rozkaz Komendanta Głównego Polskiego Związku Powstańczego Nr 129 z 16 marca 1942 roku ułatwił stworzenie drużyny młodszoharcerskiej w Łowiczu. Młodzi chłopcy we wrześniowe popołudnie udali się do lasku miejskiego i tam na polanie leśnej złożyli harcerskie przyrzeczenie. Wśród nich znalazł się m.in. obecny wśród nas Prezes łowickiego Oddziału Pan Stanisław Teleman.
Piosenka
Szare Szeregi
Gdzie wicher wojny niesie wiatr
Tam zza rogów stu

Na barykadzie stał chwat
Z opaską biało-czerwoną

Wiktor Członkowie Szarych Szeregów tworzyli bardzo aktywne środowiska, prowadzące walkę z okupantem. Podstawową formą pracy młodych konspiratorów była działalność wywiadowcza, do której wciągano niekiedy Zawiszaków. W Szarych Szeregach przyjęto koncepcję, że harcerstwo nie może wyalienować się z otoczenia i odciąć od rzeczywistości okupowanego kraju. Wychowanie jest ważne, ale ono jest „do czegoś” – a więc do tego, co dzieje się teraz i do przyszłości. Z tego założenia wyrósł program „Dziś – Jutro – Pojutrze”. W całej działalności konspiracyjnego ZHP podkreślano jednoznacznie i nieustannie, że podstawowym celem organizacji jest wychowanie młodego Polaka na jak najlepszego obywatela, tak by po zakończeniu okupacji i klęsce Niemiec mógł on włączyć się w odbudowę kraju. „Dziś” oznaczało czas konspiracji. „Jutro” to wybuch powstania i otwarta walka z okupantem. „Pojutrze” – praca w wolnej Polsce.
„Szare Szeregi”, chociaż formalnie rozwiązane w lutym 1945 roku, gdy w wyniku dyktatu jałtańskiego nasz kraj znalazł się po wojnie pod sowieckim jarzmem, nie zaprzestały walki o suwerenność ojczyzny. Wielu harcerzy działało nadal w konspiracji, dopełniając swą służbą wolnościowy etos organizacji.
Marta
Harcerze Szarych Szeregów swą wojenną służbą dali dowody przywiązania do wolności, niepodległości i kultury Polski. Spełniając swój obywatelski obowiązek, działali bezinteresownie na rzecz Ojczyzny w różnych warunkach, często tak dramatycznych, że wymagających ofiary życia.
Ewelina
Od wojny, nędzy i od głodu Sponiewieranej krwi narodu, 

Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste.

Piosenka
Wśród tylu naszych szalonych marzeń
Wśród myśli nie poukładanych
…………………………………….
I z czterolistną koniczyną
Zdążymy złapać nasze szczęście
Sara
Kiedy młode lata miną,
Kiedy sił już będzie brak,

Tamtych ogni słyszał trzask
I piosenkę, którą wtedy nucił każdy z nas.

Piosenka
Płonie ognisko
Iza prezentacja
26 lat temu powstało Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Jego członkowie spotykali się wiele razy, podejmowali działania, które propagowały ideę wychowania w miłości do Ojczyzny.

Dwa lata temu prezes Stowarzyszenia pan Stanisław Teleman podjął rozmowy z naszą szkołą w celu współpracy. W dniach 11-12 września 2009 roku odbył się zjazd i wieczornica upamiętniająca siedemdziesiątą rocznicę powstania Szarych Szeregów. Wielu spośród nas dobrze pamięta tamten dzień.
Spotkanie i podróż sentymentalna przeniosła nas w czas powoływania organizacji. Wówczas po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs dotyczący historii Szarych Szeregów. Wsparł nas wówczas burmistrz Łowicza, Starosta Łowicki oraz wójtowie gmin powiatu łowickiego i skierniewickiego.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Napłynęły 34 prace z całego powiatu. W dwóch komisjach konkursowych pracowało 10 osób. W kwietniu podsumowaliśmy konkurs i nagrodziliśmy najlepszych.
23 kwietnia 2010 roku podczas uroczystości podpisaliśmy umowę o współpracy.
Wspólnie posadziliśmy dwa dęby katyńskie.
1 września 2010 roku spotkaliśmy się ponownie na kolejnym zjeździe. Było wspólne ognisko i harcerskie piosenki.
Podczas tego zjazdu zaprezentowaliśmy Państwu Biuletyn Informacyjny, w którym opublikowaliśmy artykuły na temat 25-lecia Stowarzyszenia oraz jedną z prac konkursowych.
20 października uczniowie przejęli obowiązki wynikające z udziału w poczcie sztandarowym Szarych Szeregów.
Członkowie oddziału przekazali młodemu pokoleniu wiele dokumentów i opracowań poświęconych Szarym szeregom. Uczniowie pod opieką nauczycieli opracowują materiały i przygotowują kolejny Biuletyn. Członkowie oddziału opracowują artykuły, dzięki którym poznajemy nowe historie.
Uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
Stowarzyszenie podjęło starania o ufundowanie odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów”. Dzięki uprzejmości Starosty Łowickiego udało się taką odznakę wykonać. Odznaka „Przyjaciel Szarych Szeregów” jest najwyższym uznaniem dla osób, które bezinteresownie wspierają działalność oddziału, szerzą ideę Szarych Szeregów. 29 kwietnia wręczyliśmy odznaki uczniom, którzy kończyli szkołę. To osoby, które przez dwa lata uczestniczyły w każdym działaniu podjętym na rzecz Oddziału.
Dziś chcemy odznaczyć osoby, bez których współpraca mogłaby się okazać niemożliwa. Za chwilę przystąpimy do odznaczenia.
Patrycja Bryszewska Skrzypce

Patryk
Więzy nieśmiertelne.
Ile razy się potkniemy

że istnieją więzy silniejsze,
niż więzy krwi
Wiktor i Ola
Przystępujemy do odznaczenia
Proszę Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu o dokonanie aktu odznaczenia.
Wiktor
Proszę o odczytanie treści legitymacji potwierdzającej Odznaczenie.
A.P-K

„Kapituła Odznaki powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu postanawia nadać Honorową Odznakę Przyjaciela Szarych Szeregów za wkład w krzewienie idei Szarych Szeregów. Podpisano Dyrektor II LO Dorota Urbańska i Prezes Stowarzyszenia Szare Szeregi Stanisław Teleman Łowicz, 29 kwietnia 2011 roku.”
Wiktor
Honorową Odznakę Przyjaciela Szarych Szeregów otrzymuje Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan Marcin Kosiorek

Odznakę otrzymają również nieobecni na dzisiejszej uroczystości
Starosta Łowicki Pan Janusz Michalak
Burmistrz Miasta Łowicza Pan Krzysztof Jan Kaliński
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Zasępa
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu pani Dorota Urbańska
Wiktor
Dziękuję za dokonanie odznaczenia
Dziękuję
Muzyka
Patrycja Bryszewska

Wiktor
Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego pana Marcina Kosiorka

Iza
Państwo polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą swych synów, ma być przekazywane w spadku z pokolenia na pokolenie. Wierzę głęboko, że etos harcerski, zawarty w przyrzeczeniu harcerskim, choć minęło kilkadziesiąt lat od powstania Szarych Szeregów nie stracił ze swej siły ideowego drogowskazu dla pokoleń naszego milenium. Dlatego po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ogłasza konkurs wiedzy o Szarych Szeregach. Obejmie on szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Chcemy poznać kolejne nieznane historie ludzi, którzy przeżyli tamten trudny czas. Chcemy także połączyć pokolenia. Informacje na temat konkursu zostaną rozesłane do wszystkich szkół na terenie powiatu łowickiego.
Patryk 
Trudno jest nam się uczyć…….
Uczymy się by walczyć o życie bez wojen,
Bez gwałtów i okrucieństw, bez łez i przemocy.
I prosto do zwycięstwa dojdziemy przebojem,
By krwawej tej nauki móc zbierać owoce.
Wiktor
Proszę wszystkich o powstanie
Baczność
Poczty sztandarowe sztandary wyprowadzić
A.P. K. 
Nasza uroczystość dobiegła końca. Bardzo serdecznie gratuluję osobom odznaczonym i Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w naszej uroczystości.
Podczas uroczystości głos zabrał również opiekun Szarych Szeregów ksiądz Stefan Wysocki. Pogratulował uczniom naszej szkoły, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w konkursach realizowanych metodą projektu z języka niemieckiego.

Scenariusz i przygotowanie uroczystości
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i Anna Żaczek
Fot. Katarzyna Mamińska

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content