„Elementy historii prawa” dla uczniów II LO i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łowiczu

W dniu 5 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu historii prawa. Może należałoby napisać „Historia łamania prawa”, gdyż tematyka dotyczyła głównie II wojny światowej i polityki okupantów wobec ludności na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas drugich II LO, realizujący historię i wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Łowiczu, którzy są szczególnie zainteresowani tymi przedmiotami.

Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie poznali: przyczyny wybuchu wojny, historię powstania Generalnego Gubernatorstwa, politykę okupantów wobec ludności polskiej oraz żydowskiej, zbrodnię katyńską, proces „Szesnastu”, procesy norymberskie. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć oryginalne dokumenty z czasów II wojny światowej, które szeroko omówił nauczyciel Paweł Salamondra. Wśród wydarzeń, które omówiono, znalazły się również postaci z Łowicza, którym poświęcono wybrane wątki historii.

Omawianej tematyce towarzyszyła prezentacja przygotowana przez uczniów II LO, która przygotowana została na podstawie materiałów, nad którymi pracowali w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych, a dziś realizujący rozszerzoną historię i wos. Doskonałym uzupełnieniem była rozprawa sądowa, którą poprowadzili uczniowie uczęszczający na zajęcia edukacji prawnej. Wszyscy poznali rolę sędziego, prokuratora, adwokata, ławników, protokolanta, jak i strażników. Zajęcia zostały zrealizowane pod opieką nauczycieli: Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej, Agnieszki Wróbel i Pawła Salamondry. Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 towarzyszył nauczyciel Wojciech Kutkowski. Po zajęciach uczniowie mieli również poznać całą szkołę. Odwiedzili pracownie lekcyjne jak i mieli okazję porozmawiać z uczniami starszych klas.

Opracowała: Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content