Informacja dla uczniów klas I po szkole podstawowej na temat zasad wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym

Szkoła oferuje naukę trzech przedmiotów rozszerzonych.  Dla wybranego profilu klasy jeden przedmiot rozszerzony jest obowiązkowy, dwa pozostałe wybiera uczeń. Nauczanie wybranych przez ucznia przedmiotów rozszerzonych jest organizowane przez II LO  w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, których liczebność musi zostać zaakceptowana przez organ prowadzący szkołę. W przypadku nieutworzenia się grupy uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia innego  wskazanego przez siebie przedmiotu .

Deklaracje będą składane przy przyjmowaniu oryginałów dokumentów. Prosimy o odpowiedzialne podejmowanie decyzji, ponieważ zmiana deklaracji może okazać się niemożliwa.

Klasa 1 H (humanistyczno-lingwistyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – język polski
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          historia, geografia, biologia, wos, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          historia, geografia, biologia, wos, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 

Klasa 1 M (medyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – biologia
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji

 

Klasa 1 F (matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – matematyka
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 

Klasa 1 E (obrona i bezpieczeństwo publiczne)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          wos, geografia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 1)

          wos, geografia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content