Egzamin maturalny z geografii – poziom rozszerzony

foto: B. Jarecki