Pierwsze zajęcia w ramach europejskiego Projektu PULCHRA

Od początku roku szkolnego nasze liceum, wraz z ponad 50 szkołami z 10 krajów Unii Europejskiej, realizuje projekt PULCHRA.
W Polsce do programu zostało zakwalifikowanych tylko pięć szkół, które wspólnie
z lokalnymi partnerami szukają odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich miasta. W tym roku szkoły będą odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań: „Zasilanie miast bez szkody dla  klimatu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku”. Projekty szkół będą uwzględniać lokalne uwarunkowania każdego z miast oraz potencjał lokalnych partnerów, z którymi wspólnie wypracują rozwiązania dla budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców.

W ramach działań projektowych nasi uczniowie i nauczyciele uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach, wymieniają się swoimi doświadczeniami na europejskiej platformie miejskich wyzwań, wykonują pomiary temperatury oraz odczyty zanieczyszczeń powietrza w różnych miejscach Łowicza i poza jego granicami. Patronat Honorowy nad realizacją projektu w „Medyku” sprawują: Starostwo Powiatowe w Łowiczu oraz  Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

16 grudnia zespół projektowy, koordynowany przez panią Magdalenę Przyłuską, zorganizował ciekawe wydarzenie – wideokonferencję, wpisującą się w potrzeby lokalnego projektu pt. Ciepło, cieplej, gorąco! Jak ochłodzić nasze miasto i zmniejszyć poziom zanieczyszczeń powietrza? Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: pani profesor Joanna Wibig – kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz pan Piotr Miedzianowski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, którzy poprowadzili wartościowe prelekcje, stanowiące mocny fundament do kolejnych działań projektowych.

Spotkanie poprowadzili uczniowie klas II: Zuzanna Kucińska, Paweł Graczyk
i Szymon Mróz. W wideokonferencji uczestniczyli również: pani Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – Agnieszka Ruta-Kucińska, która swoim wystąpieniem oficjalnie rozpoczęła spotkanie, opiekunowie realizacji projektu PULCHRA: pani Magdalena Przyłuska oraz  pani Izabela Owczarek, członkowie Science Teams oraz rodzice uczniów i zainteresowani przedstawiciele społeczności lokalnej Łowicza.

Opracowała: Magdalena Przyłuska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content