Porozumienie o dalszej współpracy z policją

Porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu w roku szkolnym 2015/2016.

Minął rok owocnej współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz Komendą Powiatową Policji w Łowiczu. To rok wielu inicjatyw i wzajemnej życzliwej współpracy. W nowym roku szkolnym 2015/2016 każda ze stron zadeklarowała chęć dalszej współpracy. Do współpracy przyłączyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu.

W związku z powyższym w dniu 2 listopada 2015 roku w obecności PanaKrzysztofa Figata Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę a jednocześnie inicjatora utworzenia klasy obronnej, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu reprezentowanym przez Panią Dorotę Urbańską Dyrektora Szkoły a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu reprezentowaną przez Pana st. bryg. Jacka Szeligowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji w Łowiczu reprezentowaną przez Pana Jacka Banachowicz – Komendanta Powiatowego Policji oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu reprezentowaną przez Pana Marka Przyżyckiego – Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu, podczas realizacji zadań w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałych klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

Dziękujemy Panu Jackowi Szeligowskiemu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Panu Markowi Przyżyckiemu Prezesowi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz Panu Jackowi Banachowiczowi Komendantowi Powiatowemu Policji, którzy bardzo chętnie i z wielką życzliwością wspierają nas w pracy na rzecz edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego młodzieży naszej szkoły.

Stronom życzymy dalszej owocnej współpracy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content