Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

W dniu 15 października 2014 roku w obecności Pana Krzysztofa Figata, Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu reprezentowanym przez Panią Dorotę Urbańską Dyrektora Szkoły a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu reprezentowaną przez Pana Jacka Banachowicz – Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu reprezentowaną przez st. bryg. Jacka Szeligowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałej klasy o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne. Inicjatorem utworzenia klasy o profilu obronnym przy naszym Liceum był Pan Krzysztof Figat Starosta Łowicki.

Inicjatywa ta znalazła uznanie wśród młodzieży gimnazjalnej, o czym świadczyło duże zainteresowanie tą klasą podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu Policji, Panu Jackowi Banachowiczowi oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Panu Jackowi Szeligowskiemu którzy bardzo chętnie i z wielką życzliwością przyjęli zaproszenie do współpracy na rzecz edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego młodzieży naszej szkoły.

Życzymy Stronom owocnej współpracy. 

oprac. Dorota Urbańska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content