” Practical Methodology for Teachers Working with CLIL”

Nauczycielki II LO na kursie metodycznym na Malcie

W dniach 6-10 listopada 2017 roku kolejna grupa nauczycieli II LO wzięła udział w kursie metodycznym w ramach projektu unijnego „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów”. Nauczycielka matematyki Pani Dorota Garstka, nauczycielka historii i edukacji prawnej – Pani Agnieszka Wróbel oraz nauczycielka języka angielskiego Pani Wioletta Grzywacz uczestniczyły w szkoleniu metodycznym „Practical Methodology for Teachers Working with CLIL”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Executive Training Institute w St Julian’s na Malcie.

Pięciodniowy kurs obejmował podstawy pracy metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo- językowego. Nauczanie tą metodą oparte jest na przekazywaniu treści nauczanego przedmiotu przy jednoczesnym kształceniu umiejętności językowych. Zajęcia miały charakter pracy warsztatowej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Zajęcia obejmowały planowanie lekcji i przygotowania materiałów, doboru form pracy i zadań z uwzględnieniem najważniejszych aspektów nauczania CLIL. Warsztaty dotyczyły też doboru ćwiczeń z uwzględnieniem typów inteligencji uczniów i stylów uczenia się.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli nauczycielom urozmaicić i uatrakcyjnić sposób prowadzenia lekcji. Dzięki wykorzystaniu tej formy zajęć, uczniowie będą nie tylko doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, ale  także zdobywać wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content