Regulamin konkursu „Każdy ma talent, mam i ja!”

Regulamin konkursu „Każdy ma talent, mam i ja!”

Celem konkursu „Każdy ma talent, mam i ja!” jest w szczególności ukazanie talentów, zdolności i umiejętności młodych ludzi, podniesienie poczucia własnej wartości oraz dobra zabawa. Zadanie konkursowe może być realizowane poprzez zaprezentowanie, np. :
• śpiewu
• recytacji
• tańca
• zdolności aktorskich
• innych umiejętności

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Warunkiem przystąpienia do konkursu jest chęć zabawy, odwaga i talent.
• Klasy 1 i 2 zobowiązane są do udziału w zabawie, klasy 3 – udział dobrowolny.
• czas trwania występu: do 5 minut;
• ilość uczestników z poszczególnych klas jest nieograniczona;

2. W konkursie można uczestniczyć:
• indywidualnie lub zespołowo;

3. Zasady zgłaszania uczestników:
a) Imiona i nazwiska uczestników należy kierować do Natalii Liberskiej z klasy IIc
b) W razie nie zgłoszenie się żadnego uczestnika z klasy, uczniowie zastaną losowo wybrani.
c) Prosimy o zgłoszenia uczniów w terminie do 14.03.2014 r.

1. Sposób i kryteria oceny uczestników w konkursie:
a) Prezentacje (występy) oceniane będą przez Komisję Konkursową w mieszanym nauczycielsko-uczniowskim składzie, która wyłoni trzech laureatów.
Komisja Konkursowa oceni:
• Oryginalność
• Ogólne wrażenie artystyczne
b) Społeczność liceum w tajnym głosowaniu przyzna Nagrodę Publiczności.
c) Laureaci konkursu otrzymają nagrodę zaś wszyscy uczestnicy dyplomy

oprac. SU

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content