Rekrutacja 2017

I Ty możesz zostać Kopernikiem – w naszej szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania, pasje i zostać kim tylko zechcesz.

II Liceum Ogólnokształcące wykształciło do tej pory ponad 2 tysiące absolwentów. Jest dynamicznie rozwijającą się placówką, która kształci na kierunkach: humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych,a od roku 2014 również na kierunku obrona i bezpieczeństwo publiczne, a od tego roku przyrodniczo-ekonomicznym.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach. Uczniowie mają możliwość korzystania z wielu pomocy naukowych, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych. 
Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem, salą do ćwiczeń na zajęciach samoobrony, umożliwia naukę pływania. Zajęcia dodatkowe klasy obronnej prowadzone są m.in. na strzelnicy, w Zakładzie Karnym, w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, a dodatkowo uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki Pedagogicznej mieszczącej się w tym samym budynku. Na terenie szkoły działa sieć WI-FI. 
Budynek jest całkowicie pozbawiony barier architektonicznych. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mają możliwość zakwaterowania w bursie mieszczącej się w budynku szkoły.
Przed szkołą znajduje się duży parking i park.
Każdy uczeń korzysta z szafki.

Dzięki atrakcyjnemu umiejscowieniu w budynku przy ul. Ułańskiej uczniowie mogą obserwować pracę wielu pedagogów, uczących nie tylko w II LO. Kontakt ze słuchaczami Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego daje możliwość poznawania charakteru nauki na wyższych poziomach. Każdy z uczniów uczy się dzięki temu również tolerancji dla innych ludzi i pozytywnych postaw społecznych.

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w placówce: psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta, nauczycieli wspomagających. 

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w których odnoszą sukcesy. W tym roku szkolnym największe sukcesy odnieśli:

Eliza Kocur – zdobyła tytuł finalisty etapu centralnego 48. Olimpiady Języka Rosyjskiego,
Cezary Palewicz – uzyskał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie matematycznym „Matematyka – moja pasja”
Julia Kamińska – wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Uniwersytet Łódzki „Geografia – proces, forma, obiekt”.
Julia Warzywoda – laureatka etapu okręgowego w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym „Obrazki z Sienkiewicza”
Elżbieta Podwójci – laureatka Eliminacji Powiatowych do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Bartłomiej Sekuła i Mieszko Brzózka – 5. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych 2017.
Dawid Kaszewski – IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Należy podkreślić, że sukces Elizy Kocur (uczennicy klasy drugiej) daje jej już teraz 100-u procentowy wynik na egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Ma też uprzywilejowany wstęp na najlepsze polskie uczelnie, w tym na Uniwersytet Jagielloński na większość kierunków.

Lekcje wychowania fizycznego dają każdemu uczniowi możliwość rozwoju fizycznego podczas różnorodnych ćwiczeń. W naszej szkole odbyły się pierwsze w historii powiatu łowickiego zawody na ergometrze wioślarskim, w których tak chętnie wzięło udział wielu uczniów.

Tegoroczne sukcesy sportowe to:
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w lokkoatletyce chłopców.
IV miejsce w Licealiadzie w lekkoatletyuce chłopców.
III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej chłopców.
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w lekkoatletyce chłopców
I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej chłopców.
II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK 2017.
Panek Karina i Bartłomiej Grzelak – I miejsce w Powiatowych Zawodach LZS w Kiernozi.
Co roku uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego.

Nasza szkoła umożliwia nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Daje możliwość rozwijania zainteresowań językowych na zajęciach pozalekcyjnych.
Uczniowie realizujący język niemiecki na poziomie rozszerzonym przygotowują i prowadzą zajęcia dla uczniów gimnazjów.

W szkole realizuje się projekty unijne, w tym Erasmus Plus. Nauczyciele biorą udział w kursach językowych, by efektywniej pracować z młodzieżą. Dzięki realizacji projektu Erasmus Plus w szkole pracuje się nowoczesnymi metodami nauczania. Nauczyciele języków obcych skutecznie wdrażają nowe metody sprawiając, że lekcje języków są ciekawe, nietypowe i bardziej atrakcyjne dla uczniów. Dzięki nowym technikom uczniowie mogą sprawniej przyswajać przekazywaną wiedzę, poznawać tradycje i kulturę krajów anglojęzycznych. Dalsze kroki podjęte przez nauczycieli zaangażowanych w projekt to stworzenie możliwości uczniom wzięcia udziału w podobnym projekcie.

W szkole działa Klub Kinomana, w ramach którego uczniowie oglądają ciekawe filmy, uczestniczą w spotkaniach z reżyserami i krytykami filmowymi.

Oprócz dni poświęconych na naukę, zdarzają się te wyjątkowe. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, które wspierają nas w działalności dydaktycznej m.in. Komendą Powiatową Policji, Strażą Pożarną, Zakładem Karnym.

Młodzież organizuje choinki dla dzieci, bierze udział w akcjach PCK, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość realizowania swoich pasji w różnego rodzaju działaniach szkolnych i pozaszkolnych. Są doskonale przygotowani do działalności w środowisku lokalnym. W szkole bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, Klub Kinomana, Szkolne Koło PCK, SKS, Zespół do Promocji II LO, Stowarzyszenie Szarych Szeregów. Szkoła proponuje różne formy aktywności pozalekcyjnej.

Uczniowie działający na rzecz Szarych Szeregów otrzymują Odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów”.

Szkoła organizujeFestiwal Zdrowia dla osób, które chciałyby sprawdzić swój stan zdrowia. Młodzież pomaga w organizacji festiwalu. Wiele radości i satysfakcji przynosi organizowana corocznie choinka dla dzieci potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły za działalność na rzecz środowiska lokalnego zdobywają stypendia Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. Mamy największą liczbę stypendystów w Polsce.

Nasi absolwenci Martyna Kuś i Wiktor Dzik zdobyli tytuł Księżanki i Księżaka Roku 2015.

W tym roku szkolnym 2016/2017 mury naszego liceum po raz pierwszy opuścili absolwenci klasy o profilu „obrona i bezpieczeństwo publiczne”. 

Uczniowie tej klasy w ciągu trzech lat nauki realizują dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji pożarniczej, policyjnej, penitencjarnej, wojskowej. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z psychologii, samoobrony i sportów walki. Młodzież uczestniczy w uroczystościach służb mundurowych, wyjazdach integracyjnych i obozach organizowanych przez te służby.

Uczniowie tej klasy za wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie otrzymują awanse na kolejne stopnie szkolne zaznaczone przez odpowiednie symbole na pagonach.

Nauka w tej klasie wiąże się z przywilejem noszenia munduru galowego – podczas świąt i uroczystości – i koszarowego – na zajęciach praktycznych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content