Rusza Nowy Projekt Erasmus+ w naszej szkole

Z nieukrywanym entuzjazmem informujemy, że nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612, finansowanego z programu Erasmus+. W ramach projektu zaplanowano do realizacji dwie zagraniczne mobilności – jedną do słonecznej Grecji, drugą zaś na historyczną Litwę. Projekt jest realizowany w ramach uzyskanej przez szkołę Akredytacji w programie Erasmus +, w sektorze Edukacja Szkolna. Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji uczniów – od umiejętności cyfrowych, poprzez językowe, aż po osobiste i społeczne. Chcemy nie tylko poszerzyć wiedzę naszych uczniów, ale również dać im szansę na poznawanie nowych kultur i współpracę z rówieśnikami z innych krajów.

Planowane mobilności odbędą się w terminach:

Litwa: 14.04 – 23.04.2024

Grecja: 21.04-04.05.2024

Projekt umożliwi  uczniom naszej szkoły pobyt w Grecji oraz  na Litwie, wzbogacając ich edukację o unikalne doświadczenia międzynarodowe.

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji, o której będziemy wkrótce informować.

Przed rozpoczęciem etapu mobilności, uczestnicy przejdą przez kurs przygotowawczy, który obejmie m.in. zajęcia językowe, organizacyjne oraz merytoryczne. Celem tych zajęć będzie jak najlepsze przygotowanie młodzieży do udziału w projekcie.

Uczniowie w trakcie mobilności będą realizować program merytoryczny oraz kulturowo- edukacyjny. W ramach merytorycznej części przewidujemy różnorodne zajęcia – od lekcji teoretycznych, poprzez warsztaty, aż po zajęcia terenowe. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Dodatkowo, dwa dni każdej z mobilności poświęcone będą na dogłębne poznawanie lokalnej kultury i historii.

O szczegółach poszczególnych mobilności poinformujemy już w przyszłym tygodniu.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie darmowe, wszystkie koszty pokrywa szkoła z funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji na temat projektu i jego kolejnych etapów.

Nie przegapcie tej wyjątkowej szansy na rozwój i międzynarodową przygodę!

Scroll to Top
Skip to content