Z tradycją w przyszłość

„Z tradycją w przyszłość”

PREAMBUŁA

My młodzież czterech powiatów, jednej Polski, mamy świadomość uczestniczenia w tworzeniu historii.
Świadomość ta skłania nas do poszukiwania form odkrywania naszej tożsamości w oparciu o eksponowanie różnymi sposobami znaczących wydarzeń i ludzi tworzących historię Narodu. Wielkie wydarzenia zawsze zaczynają się lokalnie w „małych ojczyznach” ogarniając swą energią szerokie kręgi.

Chcemy sięgnąć do genezy tych wydarzeń, bo to one sprawiają, że możemy żyć w wolnej Polsce. Pamiętać przy tym będziemy o poszanowaniu własnych poglądów i prawa do ich wygłaszania.

 

 W skład Młodzieżowego Międzyregionalnego Komitetu Historycznego wchodzą członkowie czterech powiatów:

kartuskiego, łowickiego, tatrzańskiego i świdnickiego.
 Liczba członków z każdego powiatu jest równa i stała.

 Zarząd komitetu składa się z ośmiu osób.

 Do jego zadań należy:

 nawiązanie kontaktów z instytucjami wspierającymi reakcję projektów historycznych;

 tworzenie programu działań na kolejny rok;

 przekazywanie i zbieranie informacji wśród młodzieży wszystkich szkół na temat projektów historycznych;

 członkowie zarządu wymieniają raz w miesiącu bieżące informacje związane z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

 W realizację projektów angażują się wszystkie wymienione wyżej powiaty.

 Komitet tworzy stronę internetową, na której umieszczone zostaną:

 informacje o zabytkach, tradycjach regionów;

 informacje o wspólnie realizowanych projektach;

 forum służące systematycznemu kontaktowaniu się i zacieśnianiu międzyregionalnych znajomości.

 

Jak historia wpłynęła na kulturę mojego regionu?

Projekt obejmuje wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w czterech zaprzyjaźnionych powiatach: kartuski, łowicki, świdnicki i tatrzański.

Program działań:

Styczeń 2010

 Poinformowanie wszystkich szkół o istnieniu Komitetu i propozycjach działań na rok 2010.

 Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania Komitetu oraz mediami.

 Stworzenie strony internetowej i logo.

Koniec stycznia

 Deklaracja szkół, które postanowiły uczestniczyć w projekcie.

 Sprecyzowanie formy działania.

Luty – marzec

 Zorganizowanie przez Komitet warsztatów wspierających powstanie projektu.

 Zbieranie informacji na tematy dotyczące projektu.

Maj:

 Wykonanie projektu.

Czerwiec:

 Spotkanie wyznaczonych delegacji w Świdnicy i prezentacja swoich prac

Comiesięczna wymiana informacji na temat postępów w projekcie.

 

Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Łowickiego od marca tego roku. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu poznają historię Księstwa Łowickiego i powstania stroju ludowego, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych w kraju.

Młodzież pod opieką p. Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej i p. Anny Żaczek opracowała harmonogram działań i scenariusz przygotowywanego przedsięwzięcia. Udało się pozyskać wielu sojuszników, którzy wspomagają działania grupy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:

Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego

Dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzeny Kozaneckiej-Zwierz

Przewodnika po Łowiczu Zdzisława Kryściaka

Twórczyni ludowej Anny Staniszewskiej

Właściciela Stajni u Kowala w Nieborowie Romana Ciuka

użyczającego kamery – Marcina Kazimierskiego.

Do działania zainspirowała nas Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu p. Izabela Pawluk.

 

 

Kto realizuje projekt

Ewelina Krupa

ewelisia.agentka007@wp.pl

Mateusz Adamski

tomek7pik@wp.pl

 

 

Uczniowie wchodzący w skład Międzyregionalnego Komitetu Historycznego z Powiatu Łowickiego zorganizowali grupę, która pracowała nad realizacją projektu. Na pierwszym spotkaniu zorganizowaliśmy grupę i zapoznaliśmy wszystkich z założeniami. Mamy jeden cel – poznać historię Łowickiego i przekazać ją innym. Odszukaliśmy źródła, które stały się inspiracją do dalszych działań.

 

Poznaliśmy Łowickie od strony źródłowej, faktograficznej, poznaliśmy ludzi, którzy kochają ten region i znają na jego temat ciekawe historie. 26 marca w Muzeum w Łowiczu uczestniczyliśmy w warsztatach nt. „Historia stroju łowickiego”.

 

 

Kolejne spotkania to praca nad scenariuszem reportażu, który chcemy nakręcić, by pokazać historię Księstwa Łowickiego – wyjątkowego regionu. Powstał scenariusz. Mamy już osoby, które zechcą wziąć udział w naszym przedsięwzięciu, więc kręcimy.

Udało nam się nakręcić sceny z Burmistrzem Łowicza – panem Krzysztofem Kalińskim, z przewodnikiem po Łowiczu – panem Zdzisławem Kryściakiem, scenki z twórczynią ludową – panią Anną Staniszewską, przejażdżki bryczką z panem Romanem Ciukiem, niezapomniane Boże Ciało, przechadzki po łąkach podłowickich wsi.

Mamy nadzieję, że film, który powstaje zachęci Was do odwiedzenia Łowickiego i poznania jego historii.

 

Realizacja filmu „Wesele łowickie”

Powiat łowicki już od kilku lat współpracuje z powiatami zaprzyjaźnionymi: świdnickim, kartuskim i tatrzańskim. W tę współpracę zaangażowana jest także młodzież. W roku 2009 zaproponowano projekt służący zacieśnieniu współpracy między zaprzyjaźnionymi regionami. Temat dotyczył sławnej osoby, którą region może się poszczycić.

Koordynatorem prac była Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pani Izabela Pawluk. Wybrano postać Stanisława Władysława Reymonta, który za powieść „Chłopi”- opisującą życie na łowickiej wsi, otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Nakręcono film pt. „Wesele łowickie. Na podstawie powieści Władysława S. Reymonta Chłopi”. W realizację projektu zaangażowane były 4 szkoły ponadgimnazjalne: I LO, II LO, ZSP nr 1, ZSP nr 3.

II LO im. Mikołaja Kopernika miało zapewnić obsadę aktorską do filmu. Główne role w tym filmie zagrali uczniowie II LO. Nauczycielki z tego liceum – Marzenna Iwańska i Anna Żaczek, odpowiadały za korekty do scenariusza, wytypowanie aktorów i charakteryzację.

W szkole odbyło się kilka spotkań, które miały na celu zorganizowanie współpracy między poszczególnymi zespołami. Operatorami kamer byli uczniowie z ZSP nr1, stroje zapewnił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmińskie, który również brał udział w filmie, a dekoracje stołu weselnego przygotowywali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego. Po kilku próbach rozpoczęto nagrywanie filmu.

Sceny kręcono w Muzeum w Łowiczu oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu i oczywiście w Skansenie łowickim w Maurzycach. Zdjęcia trwały 4 dni, a po ok. 3 tyg. montażu, 27 listopada 2009 r. zaproszono wszystkich mających udział w postaniu filmu na prapremierę, która odbyła się w kinie Fenix w Łowiczu.

 

 

To nie koniec projektu.

Film został zaprezentowany w Zakopanem, gdzie miał miejsce kolejny zjazd młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów. Do Zakopanego udało się 9 osób. Zawieźliśmy również stroje łowickie i zaprezentowaliśmy je podczas wyświetlania filmu. Nasze dzieło spodobało się wszystkim i byliśmy z tego bardzo zadowoleni. Ale celem zjazdu było powołanie komisji historycznej złożonej z młodzieży. Powstał Młodzieżowy Regionalny Komitet Historyczny. W skład zarządu komitetu wchodzą dwie osoby z każdego regionu. Ma on na celu pogłębić współpracę między regionami. Powstał już kolejny plan projektu na 2010 r. pt. „Jak historia wpłynęła na mój region?”. Z radością weźmiemy w nim udział, bo kręcenie filmu było dla nas wspaniałą przygodą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content