Zjazd Szarych Szeregów 2018

Msza Święta w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza

28 września 2018 r. podczas Zjazdu Członków Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu Mszę Świętą w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza odprawił ksiądz Robert Błaszczyk, który wiele uwagi poświęcił odchodzeniu i wymianie pokoleń. Dziękujemy za takie ważne słowa.

W pocztach sztandarowych Szarych Szeregów i II LO znaleźli się: Julia Felczyńska, Dominik Kędzierski, Maria Kędziora, Weronika Nowak, Agnieszka Podemska, Dawid Pruk, Mateusz Sekuła, Kamila Stańczyk, Piotr Śnieguła, Martyna Trzos, Aleksandra Wawrzyn, Małgorzata Witczak.  

 

 

Uroczysta Akademia z okazji Zjazdu Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu – 28 września 2018r.

 Uroczystą Akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania Hymnu Szarych Szeregów. W akademii brali udział członkowie rodzin szaroszeregowców, inne osoby wspierające stowarzyszenie i szkolna społeczność. Podczas spotkania, które przygotowała młodzież II Liceum Ogólnokształcącego przedstawiono relację z Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się poprzedniego dnia. W tym roku obecny był tylko jeden z około 10 żyjących jeszcze członków Szarych Szeregów w Łowiczu – był to prezes Kazimierz Szymański. Przybył też dh Tadeusz Grzybowski, skarbnik Oddziału Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Stowarzyszeniu będzie nadal przewodniczył druh Kazimierz Szymański, jedyny Szaroszeregowiec uczestniczący w zjeździe. Druh Kazimierz Szymański zgodził się dalej kierować stowarzyszeniem. Na prośbę członków zgodził się być prezesem przez kolejny rok, gdyż jak przyrzekał, wstępując do konspiracyjnej organizacji harcerskiej, będzie pełnił służbę całe życie. Przyjęto też plan pracy na kolejny rok, który będzie wyjątkowym ze względu na trzy okrągłe jubileusze – 80. rocznicę powstania Szarych Szeregów, 20. rocznicę odsłonięcia w Łowiczu pomnika na cmentarzu katedralnym i 10. rocznicy współpracy stowarzyszenia z II LO w Łowiczu.

Podczas akademii, gość specjalny, Ewa Czumakow, przekazała na ręce prezesa Kazimierza Szymańskiego krzyż z grobowca swojego stryja Włodzimierza Czumakowa ps. „Kujawiak”, jednego z założycieli Szarych Szeregów w Łowiczu. Kazimierz Szymański tak wspominał Czumakowa: „Był to chłopak, którego nazywaliśmy „Kozak”, bo nie było takiej sprawy, której on by się nie podjął wykonać. Czasami był zbyt odważny”  – wspominał druh Szymański. Pani Ewa opowiedziała o kilku ważnych wydarzenia z życia stryja: „Włodzimierz Czumakow był jednym z uczestników akcji polegającej na namalowaniu na murze kina Bzura napisu „Tylko świnie siedzą w kinie”. W czasie okupacji filmy wyświetlane w kinie uznawano za narzędzie niemieckiej propagandy. Czumakow po tym zdarzeniu został dotkliwie pobity przez Niemców i zmarł kilka dni później, 30 maja 1942 roku. Został pochowany na cmentarzu kolegiackim. – Pogrzeb stryja był wielką manifestacją patriotyczną – dodała pani Ewa. Krzyż został odrestaurowany przez członków łowickiego Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty i trafił do Zespołu Archiwalno–Historycznego Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Tadeusz Żaczek przedstawił referat poświęcony Akcji „M” Szarych Szeregów w powiecie łowickim, a Aleksander Niebudek wygłosił wykład o Eugeniuszu Nowakowskim ps. „Jeż”, podharcmistrzu Szarych Szeregów.

Podczas Akademii wręczono Odznakę „Przyjaciel Szarych Szeregów” Dyrektor II LO Agnieszka Ruta–Kucińska.

Na zakończenie akademii wystąpiła członkini Szarych Szeregów druhna Krystyna Kunikowska, która odczytała wiersz okolicznościowy, zaś chór Klubu Seniora „Radość” zaśpiewał pieśń „Ojczyzno ma”. Uroczystość zamknęła „Modlitwa” odśpiewana przez Marię Strycharską–Gać oraz Huberta Sikorskiego.

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 27 września 2018 r.

Dokładnie w rocznicę powstania Szarych Szeregów Zjazd Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu rozpoczęły obrady Walnego Zgromadzenia Członków. Zebranie poprowadził druh Kazimierz Szymański, zaś przewodniczył mu druh Tadeusz Żaczek.  W zebraniu wzięli udział członkowie rodzin szaroszeregowców, jak i nowi członkowie Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie otrzymał absolutorium. Wytyczono również kierunki działania na kolejny rok, zakładając m.in. uczczenie 80. rocznicy powstania Szarych Szeregów, 20. rocznicę odsłonięcia pomnika na cmentarzu katedralnym i 10. rocznicę współpracy II LO ze Stowarzyszeniem. W dyskusji Agnieszka Pawłowska-Kalinowska złożyła szczegółowe sprawozdanie z wykonanych w ciągu ostatniego roku zadań podjętych przez II LO w ramach współpracy z Oddziałem.

oprac. A. Pawłowska–Kalinowska

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content