Zjazd Członków Szarych Szeregów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 24 września 2015 r. 

Zjazd Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu rozpoczęły obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
Zebranie poprowadził druh Kazimierz Szymański, zaś przewodniczył mu druh Jan Warda. W zebraniu wzięli udział: Aleksander Główka, Kazimierz Szymański, Jan Warda, Jerzy Wojda, Stanisław Kowalczyk, Henryk Wojda, Stefan Wysocki, Ewa Zbudniewek, Andrzej Niebudek, Tadeusz Żaczek, Marek Wojtylak, Henryk Zasępa, Dorota Urbańska, Halina Straszyńska, Andrzej Straszyński, Krystyna Kunikowska, Anna Bieguszewska, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, Anna Żaczek, Adam Kalinowski, Agnieszka Szuluk, Mateusz Adamski.

Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie otrzymał absolutorium. Wytyczono również kierunki działania na kolejny rok, zakładając m.in. nawiązanie kontaktu i zachęcenie rodzin nieżyjących członków Szarych Szeregów o włączenie się w działalność stowarzyszenia, propagowanie etosu organizacji i szerzenie patriotyzmu.

Przewodniczący Kazimierz Szymański poddał pod dyskusję powołanie mieszanego zarządu lub odmłodzonego, w skład którego weszliby członkowie stowarzyszenia, którzy nie są kombatantami. Chciał w ten sposób uchronić łowickie koło przed rozwiązaniem, co grozi już wielu kołom w Polsce z powodu odchodzenia druhów „Na wieczną wartę”. Swoją propozycję tłumaczył wiekiem i problemami ze zdrowiem, który w tym wieku każdy ma.

Propozycja spotkała się ze zrozumieniem i reakcją w postaci deklaracji wspierania działań kombatantów. Przewodniczącego jednak nie zmieniono, deklarując do niego zaufanie. Uzupełniono jedynie skład zarządu o skarbnika, co było konieczne po śmierci druha Jana Płuski. Zastąpi go Dorota Urbańska, która dotychczas pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pracą tej Komisji odtąd kierował będzieAdam Kalinowski.

W dniu Walnego Zebrania sam przewodniczący skończył 85 lat. Odebrał życzenia i kwiaty. Odśpiewano również „Sto lat!”.

Podczas zebrania wręczono legitymacje członkostwa dwóm paniom: druhnie Józefie Skiełczyńskiej oraz druhnie Ewie Zbudniewek. 

Msza Święta w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza

25 września o godz. 9.00 członkowie oddziału i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mszy Świętej w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza, której przewodniczył ksiądz prałat harcmistrz Stefan Wysocki kapelan Szarych Szeregów.

Akademia w okazji 76. rocznicy powstania Szarych Szeregów

25 września 2015 r. o godz. 11.00 wszyscy uczestnicy Zjazdu wzięli udział w akademii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.
W Zjeździe udział wzięli: ksiądz Stefan Wysocki, prezes łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Kazimierz Szymański, Aleksander Główka, Stanisław Kowalczyk, Henryk Wojda, Jerzy Wojda, Halina i Andrzej Straszyńscy.

Akademię otworzyli: Dyrektor Szkoły Dorota Urbańska wspólnie z prezesemKazimierzem Szymańskim. Uroczystość poprowadzili Dawid Doroba i Sylwia Kwasek. Młodzież przypomniała sposób realizacji hasła „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Podczas uroczystości zaprezentowano, w jaki sposób realizowane jest w szkole ideowe hasło „Pojutrze”.

Uczniowie odpowiadali na ważne dla wszystkich Polaków pytania:
„Sylwia
Co byś zrobił dziś, gdybyś musiał dokonać takiego wyboru jak Oni? Naszym zdaniem dzisiejsza młodzież powinna pielęgnować harcerskie ideały, by nigdy nie mieć wątpliwości i umieć zawsze jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie.
Dawid
Zawsze walczyłbym o wolną Ojczyznę.
Sylwia
Jedna z najwspanialszych postaci naszej historii, przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak– zapytany „Co by Pan radził młodemu człowiekowi, gdyby znalazł się dziś pod okupacją” odpowiedział – Dawid
– nie chwytaj w tej chwili za broń, tylko módl się. Dbaj o rodzinę, nie dopuść do zrujnowania tej ostatniej komórki, jaką jest rodzina w zakresie wychowania obywatelskiego, wychowania społecznego, bo tego wymaga potrzeba chwili”.

Dyrektor Dorota Urbańska przypomniała historię współpracy ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu i opowiedziała o najważniejszych działaniach podjętych w ostatnim roku.

Na tej Sali są z nami uczniowie klas pierwszych, którzy nie mieli okazji poznać jeszcze historii naszej współpracy. Początki miały miejsce wiosną 2009 roku. Do szkoły przyjechali druhowie świętej pamięci Stanisław Teleman, obecny prezes Stowarzyszenia Kazimierz Szymański i Jan Straszyński. Rozmowy dotyczyły wydania książki i zorganizowania zjazdu dla członków oddziału. Wielkie wydarzenie – Wieczornica z okazji 70-lecia powstania Szarych Szeregów odbyła się 11 września 2009 roku. Już 23 kwietnia 2010 r. łowicki Oddział Stowarzyszenia podpisał umowę o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. Wspólnie posadziliśmy dwa dęby katyńskie. Zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy miejsko-powiatowy konkurs „Szare Szeregi – historia znana i nieznana”. Nagrodzone prace zostały opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, który wydała nasza szkoła. 20 października 2010 roku członkowie łódzkiego oddziału przekazali szkole pierwsze materiały i pamiątki dotyczące historii łowickich Szarych Szeregów. Archiwum zawierało materiały publikowane i niepublikowane, które zajmowały niewielką szafkę w Sali historycznej naszej szkoły. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas wyjątkowe. Nie ma ono formuły typowej akademii szkolnej. Wynika to z faktu, że w ubiegłym roku rozpoczęliśmy nowy etap w działalności Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a tym samym współpracy z naszą szkołą.

Podczas akademii z okazji 75-lecia powstania Szarych Szeregów zaprezentowaliśmy Państwu pracę Zespołu Archiwalno-Historycznego, który zewidencjonował materiały przekazane do Archiwum Szarych Szeregów, które znajduje się w naszym liceum. Podczas sesji popularno-naukowej referaty wygłosili pan Tadeusz Żaczek, pan Marek Wojtylak, pani Agnieszka Pawłowska-Kalinowska.

Podczas ubiegłorocznego zjazdu udało nam się nagrać wspomnienie komendanta Szarych Szeregów Janusza Karpińskiego, w marcu tego roku pani Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i Tadeusz Żaczek podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej wygłosili referaty pt. „Materiały źródłowe do badań działalności Szarych Szeregów podczas II wojny światowej”. W maju tego roku w Łowickim Ośrodku Kultury Tadeusz Żaczek wygłosił referat na temat historii powstania Szarych Szeregów. Wyświetlono wówczas film z akademii z okazji 75-lecia Szarych Szeregów, jaka odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. 9 maja, na wniosek złożony przez Tadeusza Żaczka, odsłonięto na ulicy Kurkowej tablicę upamiętniającą Żołnierzy wyklętych”. W maju tego roku uczniowie odbyli wycieczkę śladami Szarych Szeregów w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Ważnym wydarzeniem w historii naszej współpracy było ustanowienie Odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów” wręczanej osobom, które w uznaniu Kapituły krzewią idę Szarych Szeregów. Do dziś odznakę przyznano 61. osobom. Dziś wiele z osób, którym przyznano te odznaki, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów zostało przyjętych w poczet Stowarzyszenia. W kolejnych latach członkowie przekazywali następne materiały, które po włączeniu do zasobów Archiwum Państwowego w Warszawie pozwolą na zachowanie historii i upamiętnienie jej dla przyszłych pokoleń”.

Podczas akademii uhonorowano kolejne osoby Odznaką „Przyjaciel Szarych Szeregów” . Odznaka ta jest najwyższym uznaniem dla osób, które bezinteresownie wspierają działalność oddziału, szerzą ideę Szarych Szeregów.
Oprócz osób, które zawsze wspierały naszą działalność i jednocześnie reprezentowały instytucje pracujące na rzecz Stowarzyszenia, uhonorowaliśmy tych, których ciężka codzienna praca pozwalała nam zrealizować każdą z dotychczasowych uroczystości.
Odznakę otrzymali:
– Główna Księgowa II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu Pani Jolanta Figat za nieodpłatne prowadzenie księgowości Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu
– Właściciel Firmy Studio Kadr Pan Marcin Kazimierski za wieloletnią nieodpłatną prace mającą na celu utrwalenie przebiegu Zjazdów Członków Stowarzyszenia
– Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu PanPiotr Gruziel za wkład w muzyczne przygotowywanie uroczystości z okazji Zjazdów Szarych Szeregów.
Ostatnim elementem Akademii było wystąpienie Aleksandra Niebudka, w swojej rodzinie przechowuje pamiątki po Gustawie Studzińskim. Niewielką ich część można było obejrzeć na przygotowanej wystawie. Uroczystość zakończono Modlitwą harcerską i harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj!”

Wizyta na cmentarzach katedralnym i Emaus

Po akademii uczestnicy Zjazdu odwiedzili groby zmarłych członków Stowarzyszenia na cmentarzach katedralnym i Emaus, złożyli również kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej. Towarzyszyły im Patrycja Gąsecka, Natalia Liberska i Kinga Sałata.

Wspomnienia przy ognisku

25 września o godz. 16.00 członkowie oddziału, harcerze i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ognisku („świeczowisku”), podczas którego wysłuchaliśmy wspomnień żyjących członków Szarych Szeregów. Wspomnienia zostały zaudiowizualizowane i trafią do zasobów Zespołu Archiwalno-Historycznego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content