Zjazd Członków Szarych Szeregów

W dniach od 26 do 28 września 2013 roku w naszej szkole odbył się Zjazd Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu.
Po powitaniu uczestników zjazdu odbyły się obrady walnego Zgromadzenia, któremu przewodniczył druh Jan Warda. W obradach uczestniczyli dh Kazimierz Szymański, dh Jan Straszyński, dh Jan Warda, dh Józef Kozieradzki, dh Zbigniew Piątkowski, dh Józef Ambroziak, dh Jerzy Kołodziejski, dh Jan Płuska, dh Stanisław Kowalczyk, dh Eugeniusz Przytulski, dh Henryk Wojda, dh Zdzisław Ziółkowski, dh Jerzy Wojda, dh i dhna Halina i Andrzej Straszyńscy oraz Tadeusz Żaczek, Dorota Urbańska, Agnieszka Graszka, Adam Kalinowski, Anna Żaczek, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska.
Bardzo ważnym punktem spotkania było przyjęcie w poczet członków zwykłych Stowarzyszenia Tadeusza Żaczka, Doroty Urbańskiej, Agnieszki Graszki, Adama Kalinowskiego, Anny Żaczek, Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej.

 

Msza Święta z udziałem Członków Stowarzyszenia w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu 27 września 2013 r.
Wszyscy uczestnicy Zjazdu wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Odprawił ją ksiądz Tomasz Wodnicki. Niestety pierwszy raz historii Zjazdów Członków Stowarzyszenia nie mógł przybyć kapelan Szarych Szeregów Prałat ksiądz Stefan Wysocki.

Kamil Krawczyk
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność.
Poczty sztandarowe sztandary wprowadzić

Kamil
Do Hymnu Szarych Szeregów
My iść będziemy w Polskę
Szarymi Szeregami
………………………..
Na straży polskich granic
będziemy wiecznie trwać!
…………………………..

Kamil
Proszę poczty sztandarowe o zajęcie miejsc.
Spocznij

Aleksandra Gospoś
Dokładnie 74 lata temu – 27 września 1939 roku powstała tajna – konspiracyjna organizacja Szare Szeregi. Dziś, w rocznicę powstania tej organizacji, witamy członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu, którzy spotykają się na kolejnym zjeździe.
Od września 2009 roku nasze Liceum ściśle współpracuje z łowickim Oddziałem Szarych Szeregów, dlatego jest nam szczególnie miło witać Państwa w murach naszej szkoły.
Kamil
Proszę o zabranie głosu Panią Dorotę Urbańską Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Pana Kazimierza Szymańskiego Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu

Pani Dyrektor
Witam serdecznie pana Krzysztofa Górskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
Witam serdecznie panią Annę Bieguszewską Przewodniczącą Klubu Seniora „Radość”
Witam harcerzy z 92. Łowickiej Drużyny Starszoharcerskiej Silva.
Witam serdecznie wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia Szare Szeregi Oddział w Łowiczu. Pozwólcie Państwo, że powitam każdego z Państwa osobiście.
Witam pana Kazimierza Szymańskiego, pana Jana Straszyńskiego, pana Jana Wardę, pana Józefa Kozieradzkiego, pana Zbigniewa Piątkowskiego, pana Józefa Ambroziaka, pana Jerzego Kołodziejskiego, pana Jana Płuskę, pana Stanisława Kowalczyka, pana Eugeniusza Przytulskiego, pana Henryka Wojdę, pana Zdzisława Ziółkowskiego, pana Jerzego Wojdę, państwa Halinę i Andrzeja Straszyńskich. 
Pan K. Szymański
Witam pana Krzysztofa Jana Kalińskiego Burmistrza Miasta Łowicza
Witam Pana Marka Wojtylaka Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu
Serdecznie witam pana Tadeusza Żaczka Dyrektora Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego

Pani Dyrektor
Witam wszystkich zaproszonych gości oraz nauczycieli i uczniów naszej szkoły, szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy poznają historię współpracy naszego liceum z Oddziałem.
Pan K. Szymański – mówi o zjeździe, zwracając szczególną uwagę na członków Zjazdu
Aleksandra
W 1985 roku powstało Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Jego członkowie spotykali się wiele razy, podejmowali działania, które propagowały ideę wychowania w miłości do Ojczyzny. W dniach 11 – 12 września 2009 roku odbył się zjazd i wieczornica upamiętniająca siedemdziesiątą rocznicę powstania Szarych Szeregów. Wielu spośród nas dobrze pamięta tamten dzień.
Płonie ognisko

Kamil
Na dzisiejszym spotkaniu chcemy przybliżyć historie ludzi, którzy mimo zakończonej wojny, nie mogli cieszyć się w pełni wywalczoną przez siebie wolnością.
Aleksandra
Naszą opowieść rozpoczniemy od wydarzeń, które miały miejsce 74 lata temu. 1 września 1939 r. Trzecia Rzesza zaatakowała Polskę. 17 września wkroczyła Armia Czerwona. Już 27 września powstała tajna organizacja – Szare Szeregi. Jeszcze brzmiały odgłosy walk na polach bitewnych kampanii wrześniowej, jeszcze broniła się Warszawa, gdy 27 września grupa instruktorów podjęła decyzję dalszej walki w konspiracji. Organizacja harcerzy przyjęła kryptonim Szare Szeregi.

Szare Szare Szeregi
Weronika Okruch
A potem po skończonej walce
Aleksandra
W Szarych Szeregach przyjęto koncepcję, że harcerstwo nie może wyalienować się z otoczenia i odciąć od rzeczywistości okupowanego kraju. Wychowanie jest ważne, ale ono jest „do czegoś” – a więc do tego, co dzieje się teraz i do przyszłości. Z tego założenia wyrósł program „Dziś – Jutro – Pojutrze”.
Kamil
„Dziś” oznaczało czas konspiracji.
„Jutro” to wybuch powstania i otwarta walka z okupantem.
„Pojutrze” – praca w wolnej Polsce.

Magda Rząp
To będzie noc po trudnej jawie
Aleksandra
W Szarych Szeregach realizowano program, który przygotowywał ludzi do życia w nowej wolnej Polsce. Jednak rzeczywistość kraju rządzonego przez komunistów była sprzeczna z harcerską ideą służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Kamila Rześna + Piotr gra
Po II wojnie światowej struktury ZHP odbudowały się spontanicznie. Pracę wychowawczą z młodzieżą podjęto w duchu całkowicie niezgodnym z dążeniami komunistycznej władzy. Równocześnie wiele środowisk wojennego harcerstwa dzieliło powojenny los Armii Krajowej. Polska nie była już państwem niepodległym, lecz okupowanym przez wojska sowieckie i uległy im rząd w Warszawie.

Dominika Muras
Który skrzywdziłeś
Kamil
Za chwilę zobaczycie Państwo fragment filmu „Gdy przyjdzie odpowiedni moment…” nakręconego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, który opowiada o trudnych powojennych latach, w których musieli się odnaleźć członkowie Szarych Szeregów Żołnierze Armii Krajowej.

Film

Kamil Sytuację członków Szarych Szeregów w Łowiczu przedstawimy z książki „Szare Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim” wydanej staraniem Zarządu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu w 2009 roku. Prosimy o odczytanie fragmentów rozdziału „Po rozwiązaniu Szarych Szeregów”.

Patryk Brzozowski
Są z nami ludzie, którzy do dziś pamiętają tamte trudne dni. Wiele ich wspomnień znalazło się w książce. Ale wiele wydarzeń jeszcze czeka na opisanie. O tym co działo się po II wojnie światowej opowiedzą nam członkowie oddziału.
Prosimy pana Kazimierza Szymańskiego, Prezesa Stowarzyszenia o wspomnienie.

muzyka

O okrutnej rzeczywistości czasów PRL-u opowie również druh Jan Straszyński

Dziękujemy
Kamil
Słowo z okazji Święta Szarych Szeregów przekazał nam również ks. Prałat harcmistrz Stefan Wysocki, kapelan Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Prosimy pana Tadeusza Żaczka o odczytanie słów księdza Wysockiego

 

Aleksandra
Dziękujemy
W podróż sentymentalną zabrali nas przedstawiciele Stowarzyszenia, a za chwilę wszyscy członkowie Oddziału udadzą się w podróż do miejsc, które są związane z powstaniem Szarych Szeregów w Łowiczu. W ubiegłym roku odwiedzili groby szaroszeregowców na cmentarzu katedralnym. Dziś zapalą znicze na grobach na cmentarzu Emaus.
Kamil
W tym miejscu chcemy wspomnieć nieocenioną postać świętej pamięci Stanisława Telemana ps. Staff, prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który zainicjował współpracę z naszą szkołą i był jej serdecznym przyjacielem.
Zapamiętamy przesłanie, które nam pozostawił:
„Czuwaj” i walcz, codziennie i nieustannie.

Patryk Brzozowski
Pan Cogito Piotr Gra „Jeszcze dzień”
Aleksandra
Nasze spotkanie dobiega końca.
Kamil
Żegnamy Państwa harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”.
Aleksandra
Państwu życzymy dużo zdrowia, pogody ducha. Jednocześnie dziękujemy za to, że wybraliście naszą szkołę, jako tę, która może w taki sposób kontynuować idee Szarych Szeregów.
Kamil
Niech słowa „Modlitwy harcerskiej”, którą za chwilę usłyszymy, będą dla nas wskazówką w realizacji hasła „Pojutrze”. Musimy budować wolną i suwerenną Ojczyznę. Niech młode pokolenia, którym przekazane zostały ideały Szarych Szeregów walczą o nie poprzez zdobywanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań dla dobra Ojczyzny.

Ewelina Majewska
A jednak coś po nas zostanie
Modlitwa harcerska
Kamil
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność
Poczty sztandarowe sztandary wyprowadzić.
Spocznij

 

Podczas Zjazdu członkowie Stowarzyszenia odwiedzili 27 września 2013 r. groby zmarłych członków Szarych Szeregów. Na każdym grobie harcerze łowickiej drużyny starszoharcerskiej Silva zapalili znicze.

 

Takiego klimatu, jak podczas harcerskiego ogniska już dawno nie udało nam się stworzyć. Dzięki współpracy z 92 Łowicką Drużyną Starszoharcerską Silvauczniowie II LO śpiewali harcerskie piosenki i piekli kiełbaski przy ognisku w maneżu w Łasku Miejskim. Do późnych godzin wieczornych wszyscy członkowie Szarych Szeregów wspominali czas wojenny jak powojenny. Mówili o trudnych latach komunizmu, który nie widział miejsca dla członków Szarych Szeregów. Spotkały się pokolenia, które wzajemnie od siebie uczyły się tego, jak powinien wyglądać patriotyzm dawniej, ale i jak powinien wyglądać dziś.

oprac. Agnieszka Pawlowska-Kalinowska 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content