Zjazd Szarych Szeregów

Pierwszego dnia Zjazdu Członków Szarych Szeregów uczniowie naszej szkoły witali uczestników Zjazdu. Przybyli m.in. Eugeniusz Nowakowski, Janusz Karpiński, Jan Płuska, Jan Warda.

 

Drugiego dnia Zjazdu członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza, którą odprawił kapelan Szarych Szeregów prałat Stefan Wysocki.

 

Bartosz Mika
Baczność.
Poczty sztandarowe sztandary wprowadzić
Do Hymnu Szarych Szeregów

My iść będziemy w Polskę
Szarymi Szeregami
………………………..
Na straży polskich granic
będziemy wiecznie trwać!
…………………………..

Spocznij
Norbert Major
73 lata temu – 27 września 1939 roku powstała tajna – konspiracyjna organizacja Szare Szeregi. Dziś, w 73. rocznicę powstania tej organizacji, witamy członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu, którzy spotykają się na kolejnym zjeździe. Od września 2009 roku nasze Liceum ściśle współpracuje z łowickim Oddziałem Szarych Szeregów, dlatego jest nam szczególnie miło witać Państwa w murach naszej szkoły.
Bartek
Proszę o zabranie głosu Panią Dorotę Urbańską Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Pana Kazimierza Szymańskiego Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu.
Pani Dyrektor II LO powitała zaproszonych gości:
Pana Bolesława Heichmana Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
Panią Izabelę Pawluk Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
Panią Małgorzatę Nowak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Panią Agnieszkę Graszkę Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego
Pana Tadeusza Żaczka Dyrektora Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego
Wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia Szarych Szeregów i pozostałych członków Stowarzyszenia.
Pan K. Szymański przywitał zaproszonych gości
Pana Krzysztofa Jana Kalińskiego Burmistrza Miasta Łowicza
wszystkich zaproszonych gości oraz nauczycieli i uczniów szkoły, szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy poznają historię współpracy z Oddziałem.
Norbert
27 lat temu powstało Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Jego członkowie spotykali się wiele razy, podejmowali działania, które propagowały ideę wychowania w miłości do Ojczyzny.
W dniach 11-12 września 2009 roku odbył się zjazd i wieczornica upamiętniająca siedemdziesiątą rocznicę powstania Szarych Szeregów. Wielu spośród nas dobrze pamięta tamten dzień. 23 kwietnia 2010 roku podczas uroczystości podpisaliśmy umowę o współpracy. Wspólnie posadziliśmy dwa dęby katyńskie.
W 2010 roku spotkaliśmy się trzykrotnie. Było wspólne ognisko i harcerskie piosenki, dzień Szarych Szeregów i Zjazd Członków Stowarzyszenia. Podczas pierwszego wspólnego zjazdu zaprezentowaliśmy Państwu Biuletyn Informacyjny, w którym opublikowaliśmy artykuły na temat 25-lecia Stowarzyszenia. W ubiegłym roku artykuł dotyczący historii Stowarzyszenia został opublikowany w VIII tomie „Roczników Łowickich”. Wczoraj każdy z Członków Stowarzyszenia otrzymał egzemplarz tego wydawnictwa. Członkowie oddziału przekazali młodemu pokoleniu wiele dokumentów i opracowań poświęconych Szarym Szeregom. Uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.
Bartek
Stowarzyszenie podjęło starania o ufundowanie odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów”. Dzięki uprzejmości Starosty Łowickiego udało się taką odznakę wykonać. Odznaka „Przyjaciel Szarych Szeregów” jest najwyższym uznaniem dla osób, które bezinteresownie wspierają działalność oddziału, szerzą ideę Szarych Szeregów.
Oprócz osób, które zawsze wspierały naszą działalność i jednocześnie reprezentowały instytucje pracujące na rzecz Stowarzyszenia, chcemy pamiętać również o tych, których ciężka codzienna praca pozwalała nam zrealizować każdą z dotychczasowych uroczystości.
Za chwilę przystąpimy do odznaczenia.
Proszę Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu o dokonanie aktu odznaczenia.
Bartek
Proszę o odczytanie treści legitymacji potwierdzającej Odznaczenie.
Pani Dyrektor
„Kapituła Odznaki powołana przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu postanawia nadać Honorową Odznakę Przyjaciela Szarych Szeregów za wkład w krzewienie idei Szarych Szeregów. Podpisano Dyrektor II LO Dorota Urbańska i Prezes Stowarzyszenia Szare Szeregi Kazimierz Szymański Łowicz, 28 września 2012 roku”
Bartek
Honorową Odznakę Przyjaciela Szarych Szeregów otrzymują
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu Pani Izabela Pawluk

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu Pani Izabela Pawluk
Bartek
Dziękuję za dokonanie odznaczenia
Proszę odznaczonych o podejście do wspólnej pamiątkowej fotografii.
Dziękuję
Bartek
Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego Pana Bolesława Heichmana

Odznaka „Przyjaciel Szarych Szeregów” jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Nosimy ją z dumą i cieszymy, się że możemy brać udział w takich uroczystościach jak dzisiejsza. Wielkim honorem i zaszczytem jest dla mnie niesienie sztandaru Szarych Szeregów, odznaczonego orderem Virtuti Militari.
Odznaka jest dla nas symbolem najwyższych wartości, które stały się dla nas drogowskazem w drodze do dorosłego życia. Chcemy żyć według idei, którą poznaliśmy dzięki współpracy z Oddziałem Szarych Szeregów.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Bogusia
Skromna skautowska lilijka
Bezcenna, życia warta
Już prawie jeden wiek temu
Wisiała na piersi skauta.
A potem z angielskiej wyspy

Te dzielne dzieci – harcerze
Jak oni Polskę kochali
Gdy przyszła tego potrzeba Życie ojczyźnie oddali

Norbert
Naszą opowieść rozpoczniemy od wydarzeń, które miały miejsce 73 lata temu. 1 września III Rzesza zaatakowała Polskę. 17 września wkroczyła Armia Czerwona. Już 27 września powstała tajna organizacja – Szare Szeregi. Jeszcze brzmiały odgłosy walk na polach bitewnych kampanii wrześniowej, jeszcze broniła się Warszawa, gdy 27 września grupa instruktorów podjęła decyzję dalszej walki w konspiracji. Organizacja harcerzy przyjęła kryptonim Szare Szeregi. W Szarych Szeregach przyjęto koncepcję, że harcerstwo nie może wyalienować się z otoczenia i odciąć od rzeczywistości okupowanego kraju. Wychowanie jest ważne, ale ono jest „do czegoś” – a więc do tego, co dzieje się teraz i do przyszłości. Z tego założenia wyrósł program „Dziś – Jutro – Pojutrze”.
„Dziś” oznaczało czas konspiracji.
Patrycja
To nieważne, że ciąży zmęczenie
Dziś nauka, kolportaż, zebranie
Obstawione Niemcami ulice
Połatane wytarte ubranie

Ciemną nocą – marsz kilometrami
Wywiad – postój – akcja. Ach jak dobrze
I dumnie powracać lasami
Zostawiając ich pociąg na torze – rozwalony

Norbert
Historię tę opowiedzą nam ludzie, którzy tworzyli tę tajną organizację – Szare Szeregi.
Proszę o wspomnienie pana Janusza Karpińskiego.
Nasz gość przybył do nas z Węglińca. Jest Honorowym Obywatelem Łowicza. Przez swoich kolegów nazywany ambasadorem łowickim Szarych Szeregów i Łowicza na Dolnym Śląsku.

Bardzo dziękuję
Norbert
„Jutro” to wybuch powstania i otwarta walka z okupantem.
Magda
Na barykadach, Warszawo
Krwawiłaś w codziennych bojach.
Dziś gruzy są twoją sławą,
W tych zgliszczach jest wielkość twoja.

Bo serca nasze odważne
Nie można ich uciemiężyć.
Śmierć? – nieważne!
Życie? – nieważne!
Ważne? – zwyciężyć!

Proszę o wspomnienie pana Jana Straszyńskiego, który przedstawi historię Zawiszaków.

Dziękuję bardzo
Norbert
„Pojutrze” – praca w wolnej Polsce.
Bogusia
Trudno jest nam się uczyć…….
Uczymy się by walczyć o życie bez wojen,
Bez gwałtów i okrucieństw, bez łez i przemocy.
I prosto do zwycięstwa dojdziemy przebojem,
By krwawej tej nauki móc zbierać owoce.
Norbert
Proszę o wspomnienie pana Kazimierza Szymańskiego, Prezesa Stowarzyszenia, który opowie o początkach jego działalności

Piosenka Szare Szeregi
Bartek
W podróż sentymentalną zabrali nas przedstawiciele Stowarzyszenia, a za chwilę wszyscy członkowie Oddziału udadzą się w podróż do miejsc, które są związane z powstaniem Szarych Szeregów w Łowiczu. Będą również na cmentarzu katedralnym pod pomnikiem Szarych Szeregów i zapalą znicze na grobach nieżyjących już członków Oddziału.
W tym miejscu chcemy wspomnieć nieocenioną postać świętej pamięci Stanisława Telemana ps. Staff, prezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który zainicjował współpracę z naszą szkołą i był jej serdecznym przyjacielem.
Zapamiętamy przesłanie, które nam pozostawił:
„Czuwaj” i walcz,
codziennie i nieustannie.
Ewelina
„Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem „Czuwaj”. Kształt tego krzyża jest dawny: takiego użyto do orderu waleczności: Virtuti Militari. Ma on po środku koło – symbol doskonałości, a w nim gwiazdę promienną, jakby światło przewodnie. Sam krzyż wskazuje ciężką, cierniami walki z własnymi słabościami usłaną drogę, a przy tym oznacza też gotowość do walki i do wszelkich poświęceń – aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są treścią wewnętrzną tego znaku. Hasło „Czuwaj” – to pobudka, ostrzeżenie: oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej”.
Bartek
Nasze spotkanie dobiega końca. Żegnamy Państwa harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”.
Baczność
Poczty sztandarowe sztandary wyprowadzić.
Spocznij
cicha muzyka

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content