Szkoła oferuje naukę trzech przedmiotów rozszerzonych.  Dla wybranego profilu klasy jeden przedmiot rozszerzony jest obowiązkowy, dwa pozostałe wybiera uczeń. Nauczanie wybranych przez ucznia przedmiotów rozszerzonych jest organizowane przez II LO  w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, których liczebność musi zostać zaakceptowana przez organ prowadzący szkołę. W przypadku nieutworzenia się grupy uczeń jest obowiązany uczęszczać na zajęcia innego  wskazanego przez siebie przedmiotu .

Deklaracje będą składane przy przyjmowaniu oryginałów dokumentów. Prosimy o odpowiedzialne podejmowanie decyzji, ponieważ zmiana deklaracji może okazać się niemożliwa.

Klasa 1 H (humanistyczno-lingwistyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – język polski
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          historia, geografia, biologia, wos, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          historia, geografia, biologia, wos, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 

Klasa 1 M (medyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – biologia
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji

 

Klasa 1 F (matematyczno-fizyczno-informatyczna)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Obowiązkowo – matematyka
 2. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 2)

          chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 

Klasa 1 E (obrona i bezpieczeństwo publiczne)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w tej klasie to:

 1. Dwa przedmioty do wyboru preferowane przez ucznia (pierwszy wybór)

          wos, geografia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)

 1. Przedmiot rezerwowy (w przypadku nieutworzenia się grupy z wybranego przedmiotu wskazanego w punkcie 1)

          wos, geografia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki (tylko w przypadku kontynuacji)