Drodzy Uczniowie,

Zarządzeniem Dyrektora Nr 18/C/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. wprowadzone zostały zmiany w Zasadach kształcenia na odległość. Zmiany dotyczą pkt. 21, który otrzymał nowe brzmienie po odejściu klas trzecich.

zasady kształcenia na odległośc po zmianach