W dniu 11 grudnia 2021 r., w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, oddaliśmy hołd jego ofiarom i internowanym. Nasz Poczet Sztandarowy wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Komitet Więźniów Politycznych i Internowanych Regionu Łódzkiego i NSZZ Solidarność Region Mazowsze Odział w Łowiczu. Skład Pocztu Sztandarowego: Aleksandra Aftewicz, Zofia Aftewicz, Katarzyna Litwin, Zuzanna Mitek, Kacper Binias, Stanisław Miazek, Aleksander Koczywąs, Adam Paciorek.