W dniu 4 lutego 2021 r. uczniowie należący do szkolnego Koła Edukacji Obywatelskiej uczestniczyli w projekcie „Lekcja o legislacji”, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Założeniem programu edukacyjnego jest szerzenie i budowanie świadomości prawnej społeczeństwa polskiego w tym młodzieży licealnej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali podstawowe pojęcia z zakresu legislacji, zaznajomili się z technikami prawodawczymi oraz budową normy prawnej. Kluczowym punktem zajęć było przeanalizowanie drogi legislacyjnej od inicjatywy ustawodawczej do opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw. Młodzież dowiedziała się komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza i jak prawidłowo powinien być skonstruowany akt prawny. Zajęcia zostały okraszone ćwiczeniami z zakresu prawodawstwa i filmem podsumowującym procedury legislacyjne w Polsce.  Lekcję poprowadził nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, p. To

masz Żabka, opiekun koła.

Opracował: Tomasz Żabka