Nasi absolwenci odebrali dziś zaświadczenia maturalne. A oto wyniki szkoły:

Nasi tegoroczni absolwenci, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, poznali dzisiaj, 9 lipca, wyniki swojego egzaminu maturalnego. Nastroje były entuzjastyczne.

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 81 uczniów. Tylko Jedna osoba nie zdała matury podstawowej z matematyki, ale będzie miała szansę na przystąpienie do poprawki.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników matury. Widać, że uczniowie włożyli dużo pracy w przygotowania i naukę. Z większości przedmiotów szkoła osiągnęła lepsze wyniki od średnich w powiecie, województwie i kraju. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym 9 osób napisało egzamin na 100%, i także 9 na 98%. Z matematyki  7absolwentów może pochwalić się  wynikiem w postaci 100% i 98 %.

Średnie wyniki szkoły z egzaminów na poziomie podstawowym prezentują się następująco: język polski – 69 %, matematyka – 81 %,
język angielki – 88 %.

A oto wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski – 52 %, język angielski – 71 %, matematyka – 42 %, wiedza o społeczeństwie – 62 %, historia – 54 %, biologia – 53 %, chemia – 39 %, geografia 46 %, fizyka 25 %.

 

Scroll to Top
Skip to content