Podsumowanie projektu Erasmus+ w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu: Euronauka w Medyku

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zakończyło realizację projektu Erasmus+  numer: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612, finansowanego w ramach uzyskanej Akredytacji w sektorze Edukacja Szkolna. Projekt ten nie tylko wzbogacił edukację naszych uczniów, ale również umożliwił im zdobycie cennych doświadczeń międzynarodowych w Grecji i na Litwie. 

Cele i Korzyści Projektu 

Głównym celem projektu było rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, takich jak umiejętności cyfrowe, językowe, osobiste i społeczne. Realizacja projektu umożliwiła uczniom poszerzenie wiedzy oraz poznanie nowych kultur i nawiązanie współpracy z rówieśnikami z innych krajów. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych programach edukacyjnych, takich jak Erasmus+, uczniowie mogli rozwijać swoje kompetencje w praktycznym środowisku, co znacząco wpłynęło na ich rozwój edukacyjny i osobisty. 

Mobilność 

W trakcie mobilności uczniowie zrealizowali program merytoryczny oraz kulturowo-edukacyjny. Program merytoryczny obejmował różnorodne zajęcia w szkołach partnerskich, od lekcji teoretycznych, przez warsztaty, po zajęcia terenowe, wszystkie prowadzone w języku angielskim. Dodatkowo, dwa dni każdej z mobilności poświęcone zostały na dogłębne poznawanie lokalnej kultury i historii. 

Litwa 

W ramach projektu, od 15 do 22 kwietnia 2024 roku, 15 uczniów wraz z 2 nauczycielami odwiedziło Litwę. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w szkole partnerskiej w Jaszunach, gdzie w mieszanych grupach przygotowywali prezentacje na różnorodne tematy, takie jak „Śladami Konrada”, „Stereotypy i mity o Polakach i Litwinach” oraz „Święta religijne w Polsce i na Litwie – różnice i podobieństwa”. Podczas tej mobilności uczniowie zwiedzili również Kowno, Ponary oraz Troki, gdzie mieli okazję poznać miejscowe tradycje i kulturę. 

Grecja 

Od 22 kwietnia do 3 maja 2024 roku, 26 uczniów wraz z 3 nauczycielami wzięło udział w mobilności w Grecji. W szkole partnerskiej uczniowie uczestniczyli w wykładach na temat uwarunkowań przyrodniczych i turystycznych regionu Pieria, a także realizowali zadania projektowe, takie jak tworzenie broszur i stron internetowych. Ponadto, uczniowie brali udział w zajęciach terenowych, podczas których zbierali materiały do swoich projektów, oraz integrowali się z greckimi rówieśnikami poprzez wspólne tańce i gry miejskie. Uczestniczyli także w zajęciach z autoprezentacji, które wskazały im techniki radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień. Program kulturowy obejmował szereg najważniejszych w tym regionie miejsc. Uczniowie odwiedzili m.in. Meteory, wyspę Skiathos ponadto Litochoro czy Stary Pantelejmon. 

Podsumowanie Projektu 

29 maja odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkoły. Uczestnicy projektu zaprezentowali efekty swojej pracy, w tym broszury i prezentacje. Podzielili się również swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z mobilności, co stało się inspiracją dla innych uczniów do udziału w przyszłych edycjach projektów Erasmus+. 

Zachęta do Uczestnictwa 

Erasmus+ otwiera drzwi do nowych możliwości edukacyjnych i kulturowych. Dzięki temu programowi nasi uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku, zdobywać cenne doświadczenia oraz nawiązywać wartościowe relacje. Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z takich możliwości w przyszłości, ponieważ uczestnictwo w międzynarodowych projektach edukacyjnych to nie tylko nauka, ale również niesamowita przygoda i piękne wspomnienia. 

 

Scroll to Top
Skip to content