Nasza szkoła z Akredytacją w ramach programu Erasmus+

Mamy wielki powód do radości!!!  Jesteśmy jedną z 208 szkół w Polsce, które znalazły się na liście pozytywnie ocenionych wniosków, a tym samym uzyskaliśmy Akredytację w sektorze Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1 programu Erasmus+ w konkursie 2022 (KA120-SCH)

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się w tym przypadku edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

Jest to ,,zielone światło’’ na realizację działań współpracy międzynarodowej na okres 5 lat bez konieczności aplikowania o projekty w kolejnych konkursach. Dzięki temu mamy nadzieję na znaczny wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli oraz podniesienie wyników edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie wysokich standardów nauczania.

Wszystkie działania rozpoczną się, gdy tylko otrzymamy przyznane środki finansowe.

Dziękujemy p. Agacie Kołuckiej i dyrektor p. Agnieszce Ruta-Kucińskiej za opracowanie i złożenie wysokiej jakości wniosku projektowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content