Wszyscy jesteśmy dumni z sukcesu naszej uczennicy z klasy 2a, Ewy Kołaczyk, która w dniu 27 marca 2019r z rąk Starosty Łowickiego, Marcina Kosiorka otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ewa w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen: 4,94. Do jej ulubionych  przedmiotów należą chemia i biologia, z którymi chciałaby związać swoją przyszłość. Chciałaby studiować na kierunku związanym z zainteresowaniami. Być może będzie to Uniwersytet Medyczny? Pieniądze, które uzyska ze stypendium będą inwestycją w kształcenie się.
Ewa jest skarbnikiem klasy, rozlicza wszystko co do grosza. Brała udział w warsztatach chemicznych, prowadzi pokazy pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych, pomaga w nauce koleżankom i kolegom, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

GRATULUJEMY SUKCESU!!!