Praktyczne lekcje chemii w klasie 2C

I semestr roku szkolnego 2021/2022 był bardzo owocny pod wieloma względami. Przede wszystkim mogliśmy uczyć się w murach szkoły, dzięki czemu możliwa była praca w grupach oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych. Klasa 2C realizuje obecnie tematy z działu „Roztwory”. Zanim jednak przystąpiliśmy do wykonywania obliczeń związanych z przygotowaniem, rozcieńczaniem i zatężaniem roztworów, projektowaliśmy i przeprowadzaliśmy doświadczenia pozwalające rozdzielić składniki mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Spośród metod zastosowanych przez uczniów wyróżnić można było: dekantację a następnie filtrację, chromatografię bibułową, rozdzielanie mechaniczne z zastosowaniem magnesu, przesiewanie drobin o różnej wielkości, rozdzielanie mieszanin o różnej gęstości za pomocą rozdzielacza, odparowywanie, destylacja. Każdy uczeń postawił hipotezę przed rozpoczęciem doświadczenia, opisał zastosowany sposób rozdzielenia mieszaniny, którą sporządził, a następnie sformułował obserwacje oraz wnioski.

Opracowała: Izabela Owczarek

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content