Interesująca lekcja otwarta z chemii w klasie 3M

Dwu i pół letnią naukę chemii nieorganicznej w klasie 3M zakończyliśmy podsumowującymi zajęciami praktycznymi dotyczącymi tematów z działu „Pierwiastki bloku s, p, d”. Każdy uczeń samodzielnie przygotował doświadczenie, które przedstawił na zajęciach pokazowych w obecności nauczyciela prowadzącego, p. Izabeli Owczarek oraz obserwatorów, p. Wioletty Grzywacz oraz p. Kornelii Piorun. Laboranci zanim przystąpili do eksperymentu, przedstawili jego cel, a następnie szczegółowo omówili jego przebieg. Po przeprowadzonym doświadczeniu wskazane zostały obserwacje oraz wnioski. Taka forma podsumowania działu znacząco wpłynęła na efekty pisemnej pracy klasowej, która odbyła się po powtórzeniu. Doświadczenia, które pojawiły się na zajęciach znalazły odniesienie w zadaniach, które uczniowie z łatwością rozwiązali podczas pisania testu.

Spośród problemów badawczych wyróżnić można było:

– badanie właściwości utleniających roztworu KMnO4 w różnych środowiskach

– badanie właściwości amfoterycznych glinu

– strącanie osadów wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie ( Cu(OH)2, Fe(OH) 2)

– rozkład termiczny wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie

– utlenianie wodorotlenku żelaza (II) do wodorotlenku żelaza (III)

– rozkład termiczny wodorowęglanu sodu

– otrzymywanie gazów- tlenu, tlenku węgla(IV), amoniaku

– badanie właściwości gazów

– badanie właściwości kwasów utleniających

– badanie aktywności chemicznej metali o potencjale dodatnim

– badanie charakteru chemicznego roztworów wodnych związków za pomocą oranżu metylowego, papierka uniwersalnego oraz fenoloftaleiny

– porównanie aktywności chemicznej magnezu w reakcji z ciepłą i zimną wodą

– strącanie osadów soli nierozpuszczalnych w wodzie

– badanie właściwości odrdzewiających kwasu ortofosforowego (V)

– roztwarzanie osadu węglanu wapnia (kamienia kotłowego) za pomocą kwasu octowego

– twardnienie zaprawy murarskiej.

Zaangażowanie każdego ucznia było ogromne. Przedstawione doświadczenia oraz sposób wypowiedzi podczas ich omawiania świadczyły o wiedzy zdobytej podczas pracy na lekcjach chemii.

 

Opracowała: Izabela Owczarek

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content