Seminarium „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”

W ramach uczestnictwa w konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny Uczeń”zaplanowano trzy seminaria z udziałem zaproszonych przedstawicieli placówek i instytucji, skierowane do całej społeczności szkolnej.
11 kwietnia 2014 roku zorganizowano w liceum trzecie seminarium pod nazwą Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…
Seminarium miało na celu uświadomienie uczniom potrzeby przestrzegania prawa, rozwijanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania ustalonych norm postępowania, poznawanie podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego odnoszących się do nieletnich.

Zaproszonymi gośćmi były Sędzia Sądu Rejonowego Honorata Wójcik,Przewodnicząca II Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu oraz Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łowiczu Pani Ewa Rześna.
Sędzia Wójcik zapoznała młodzież z podstawowymi regułami prawa cywilnego, karnego oraz rodzinnego i opiekuńczego oraz wykonywania środków wychowawczych, także kar orzekanych przez sądy powszechne. Pani kurator natomiast skoncentrowała się na tematyce przestępczości nieletnich oraz opowiedziała o środkach wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich. Szczególną uwagę poświęciła roli kuratorów rodzinnych i nieletnich w resocjalizacji młodzieży.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content