Spotkanie z mgr inż. Krzysztofem Kostankiem z Politechniki Łódzkiej

Łowicki Klub Seniora „Radość” obchodził 24 kwietnia 2012 r. piąte urodziny. Jubileusz odbył się w Łowickim Ośrodku Kultury. Przybyli znamienici goście. Uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentację multimedialną a uczennice recytowały wiersze. A to pod opieką pani Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej.

Młodzież II LO witała gości małymi upominkami. Uczniowie II LO przygotowali projekt folderu na pięciolecie.

Zebranych przywitał chór Klubu Seniora „Radość”

Wśród gości honorowe miejsca zajęli m.in. burmistrz miasta Krzysztof Kaliński wraz z Henrykiem Zasępą i Arturem Michalakiem, przedstawicielka łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Anna Mroczek, dyrektor MOPSu Marek Dziedziela, dyrektor ŁOKu Maciej Malangiewicz, wójt gminy Nieborów a także dyrektorzy II LO i Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu oraz przedstawiciele łowickich stowarzyszeń, fundacji i okolicznych Klubów Seniora. Goście wyrażali uznanie dla działalności przewodniczącej Klubu Anny Bieguszewskiej. Przewodnicząca odebrała kilkanaście bukietów kwiatów, do których dołączone były życzenia dalszej pomyślności i kolejnych sukcesów.

Przemówienie Burmistrza Miasta Krzysztofa Jana Kalińskiego i wręczenie kwiatów przez Henryka Zasępę
Uczniowie II LO przygotowali prezentację multimedialną, prezentującą dorobek Klubu Seniora z pięciu lat. „Zrobiliśmy przegląd wizualny z nagraniami niektórych naszych najważniejszych imprez – Anna Bieguszewska – Dziękujemy Norbertowi Majorowi i Patrykowi Kaczorowi za wykonanie tak ogromnej pracy”.

Występ Bogusławy Kukieły (uczennicy II LO), która zaprezentowała wiersz pt. „5 lat w Klubie Seniora”

Chór Klubu Seniora „Radość” wyśpiewał życzenia dla Pani Anny Bieguszewskiej

Uroczystość zakończył występ dziecięcego zespołu folklorystycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 4.

Scroll to Top
Skip to content