Stanisław Wiśniewski finalistą XXXV Olimpiady Filozoficznej.

W dniu 22 kwietnia 2023 r. w siedzibach Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyły się zawody etapu centralnego XXXV Olimpiady Filozoficznej.

W zawodach uczestniczył Stanisław Wiśniewski, uczeń klasy 3A, w których uzyskał ostatecznie tytuł finalisty XXXV OF.

Etap centralny OF polegał na odpowiedzi ustnej przed komisją złożoną z trojga pracowników naukowych, w trakcie której należało zaprezentować tezy postawione w pracy pisemnej złożonej  przez uczestnika w I etapie olimpiady do Komitetu Głównego OF, a następnie przeprowadzić ich pewnego rodzaju obronę w trakcie serii pytań zadawanych przez członków komisji konkursowej. W drugiej części etapu, uczestnik musiał zidentyfikować i zinterpretować wylosowany tekst filozoficzny oraz odpowiedzieć dodatkowo na pytania komisji do tej interpretacji.

Stanisław, oprócz samego zaszczytnego tytułu finalisty OF, uzyskał określone uprawnienia, wśród których na szczególną uwagę zasługuje zwolnienie z egzaminu maturalnego z przedmiotu filozofia, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, czyli 100%.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content